Pollensesongen kan ha betydning for at antall selvmord øker om våren

At antall selvmord om våren øker er velkjent, men årsakene til det er uvisse. I en ny undersøkelse har Ping Qin m. fl. vist at det er en prediktiv sammenheng mellom økt forekomst av pollen og selvmord.

Ping Qin er professor ved NSSF.

Vi har testet følgende hypotese: Den massive pollenutløsningen om våren som forårsaker allergiske betennelsestilstander, kan øke selvmordsrisikoen ved å påføre individer med økt allergirisiko, økt risiko for depresjon og selvmord. Denne hypotesen er bygget på tidligere funn av sesongstigning om våren både hva angår selvmord og innleggelse for depresjon; sammenhengen mellom depresjon og allergi; den sterke sammenheng mellom affektiv sinnslidelse og selvmord; så vel som den depressogene og prosuicidale effekt av visse cytokiner som utløses ved inflammatoriske tilstander inkl. allergi. I vår undersøkelsen har vi anvendt data fra forskjellige longitudinelle registre i Danmark og vist at det er en prediktiv sammenheng mellom økt forekomst av både pollen og selvmord. Resultatene betyr at identifiseringen av mulige miljømessige utløsere av selvmord kunne bane vei for nye tiltak i forbindelse med prediksjon og forebygging av selvmord.

Referanse:

Qin P, Waltoft BL, Mortensen PB, Postolache TT.
Suicide risk in relation to air pollen counts: a study based on data from Danish registers.
BMJ Open 3:e002462 doi:10.1136/bmjopen-2012-002462


 

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 24. jan. 2020 10:53