Selvmordsrater i Norden: 1980-2009

I en nordisk samarbeidsstudie, utført av blant annet professor Lars Mehlum og forsker Latha Nrugham ved NSSF, har man undersøkt utviklingen i nasjonale og regionale selvmordsrater i Norden i perioden 1980-2009. Studien viser interessante trendforskjeller mellom by og land og mellom kjønn og aldersgrupper.

Selvmordsratene i de nordiske land sank betydelig i de fleste deler av befolkningen i perioden 1980-2009 med unntak av for unge kvinner der det ble observert økning i Finland og Norge og en manglende reduksjon i Sverige. De høyeste selvmordsratene i Norden ble observert i rurale strøk i Finland, Norge og Sverige, mens de mest urbane områdene -  hovedstadsregionene i Danmark, Norge og Sverige - på den annen side hadde lavere selvmordsrater enn sine respektive landsgjennomsnitt.

Referanse

Titelman D, Oskarsson H, Wahlbeck K, Nordentoft M, Mehlum L, Jiang GX, Erlangsen A, Nrugham L, Wasserman D.
Suicide mortality trends in the Nordic countries 1980-2009.
Nord J Psychiatry. 2013 Jan 7

Publisert 14. jan. 2013 14:08 - Sist endret 4. mai 2016 10:34