Ny Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte 30. april Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplanen skisserer 29 tiltak fram til 2017, med overordnet mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading.

– Det er på høy tid at vi får på plass en ny handlingsplan og økt oppmerksomhet om selvmord og selvskading. Bak de høye tallene gjemmer det seg mye smerte, fortvilelse, følelse av håpløshet og sorg. Selvmord og selvskading har store konsekvenser for enkeltmennesker, pårørende og samfunnet, sier Høie.

Høie presenterte de viktigste tiltakene i den nye handlingsplanen på helsestasjon for ungdom i Skedsmo kommune. Det var mye presse til stede, blant annet NRK og TV2, men stemningen var intim. Fagfolk og brukerorganisasjoner var representert, og ordføreren i Skedsmo kommune ønsket statsråden velkommen. Handlingsplanen omfatter 29 konkrete tiltak og et av hovedmålene er at spesielt unge skal oppsøke tjenestene. Stikkord er metodiske tilnærminger for å oppdage og følge opp elever i skolen samt et fokus på brukermedvirkning. Det er satt av 5 millioner i det eksisterende statsbudsjett, og Høie lover at han vil følge det opp i det nye statsbudsjettet regjeringen skal legge frem. Han legger vekt på at bruker- og fagmiljøer skal samarbeide og framhevet også betydningen av å snakke om psykisk helse, enten god eller dårlig.

 - Norge var ett av de første land i verden til å satse på en nasjonal handlingsplan mot selvmord da den første planen ble lansert for 20 år siden i 1994. Men dette begynner å bli lenge siden og vi har savnet en oppdatert statlig strategi på dette feltet. Når den nå kommer, er det en milepæl og vi håper at den skal gi støtet til en ny giv for å redusere forekomsten av selvmord og selvskading i vårt land, sier NSSFs leder professor Lars Mehlum.

- Økt samhandling og samarbeid mellom tjenestene for å gi et bedre og mer kontinuerlig tilbud til selvmordsforsøkere er ett av flere viktige tiltak. Men det er også på høy tid å ta et krafttak for å tidlig oppdage og intervenere ved selvskading blant ungdommer, sier Mehlum. - I dag finnes gode og virksomme behandlingsmetoder som må gjøres tilgjengelig for befolkningen i hele landet.

Av Ina Bekkevold og Hanne Holmesland
Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 8. aug. 2016 10:43