2016

Publisert 15. nov. 2016 11:35

NSSF har gjennom 10 år vært sentrale bidragsytere i utviklingen av DBT som behandlingsmetode i Norge. Da Jill Rathus og Alec Miller i fjor utga en ny DBT-ferdighetsmanual til bruk overfor ungdom ønsket vi å lage en norsk versjon av faktaarkene og øvelsene.

Publisert 3. nov. 2016 11:47

Den nye statistikken for 2015 fra Dødsårsaksregisteret (publisert av Folkehelseinstituttet 2. november) viser at 590 mennesker døde av selvmord i Norge – 400 menn og 190 kvinner.

Publisert 1. nov. 2016 15:11

Praktisk selvmordsforebygging, redigert av Øivind Ekeberg og Erlend Hem, omhandler forekomsten av og risikofaktorer for selvmord, vurdering av selvmordsfare og tiltak som kan iverksettes for å hjelpe pasienter, pårørende og behandlere. Det er også egne kapitler om selvmordsatferd blant barn, eldre og pasienter med fysiske sykdommer. 

Professor Ping Qin ved NSSF er medforfatter.

Boken retter seg særlig mot leger, psykologer, sykepleiere og andre helse- og sosialarbeidere og er utgitt på Gyldendal Norsk forlag.

Publisert 5. okt. 2016 12:54

Forskning viser at skam og skyldfølelse er noe mange etterlatte føler på når noen tar selvmord, hva kan man gjøre for mer åpenhet rundt dette? Lars Mehlum svarer på spørsmål i Norgesglasset.

Les også sak på forskning.no

Publisert 27. sep. 2016 10:49

Nytt nummer av tidsskriftet Suicidologi er tilgjengelig på nett. Nummeret viser ulike erfaringer og utfordringer ved selvmordsomtale i pressen. Håp om at det går an å få hjelp og at behandling nytter er viktige momenter i konstruktiv omtale av selvmord.

Publisert 10. sep. 2016 18:18

10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Pårørende mener politikken mot selvmord er mislykket. Les intervju med Bent Høie, LEVE, Fredrik Walby og Erlend Mork på nrk.no

Publisert 9. sep. 2016 12:56

Olaf-prisen gikk i år til en kliniker og forsker som har mange års erfaring med å hjelpe barn og ungdom. Lege og forsker Anne Freuchen sa hun var glad og ydmyk over å motta prisen for arbeidet med et alvorlig tema.

Publisert 9. sep. 2016 10:49

- Terskelen må bli lavere for å søke hjelp. Hør innslag med Fredrik Walby og fastlege Kristin Stokke i Nyhetsmorgen

Publisert 8. sep. 2016 12:08

Hør intervju med Bent Høie og Erlend Mork om e-læring for leger og psykologer i primærhelsetjenesten

Ta kurset her: www.selvmordsrisikovurdering.no

Publisert 5. sep. 2016 12:48

Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres 10. september over hele verden.

Tema for Verdensdagen i år er åpenhet:

Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg. 

I Norge markeres Verdensdagen denne uka med arrangementer over hele landet.

Publisert 31. aug. 2016 14:32

Hver uke tar ti mennesker sitt eget liv. Når et ungt menneske dør i Norge i dag, er selvmord den mest sannsynlige årsaken. Vi må jobbe for et samfunn der ingen har det så vondt at de ikke ser en annen utvei enn døden.

Velkommen til et åpent møte hvor nullvisjon står på agendaen. 

Publisert 26. aug. 2016 14:45

Forsker og psykolog Fredrik Walby har i ti år kjempet for at det skal bli en nasjonal kartlegging av personer som tar selvmord i psykiatrien. - Bedre oversikt kan forebygge dødstallene, sier han. Se innslaget: NRK Søndagsrevyen 28. august

Mer om kartleggingsprosjektet på nrk.no

NRK Dagsnytt

Publisert 22. aug. 2016 13:04

NSSFs masterstudent Marie-Thérèse Desroches leverte i mai sin oppgave om selvmord og medier, og ble på grunnlag av den invitert til Arendalsuka. Hun ble intervjuet på direkten av NRK, og her kan du lese saken

Publisert 16. aug. 2016 14:26

Fortsatt noen ledige plasser på den 4. nasjonale DBT-konferansen:

Meld deg på

Publisert 11. juli 2016 23:36
Publisert 29. juni 2016 12:02

Vi gratulerer masterstudentene våre med vel gjennomført utdanning på masterprogrammet i psykososialt arbeid – retning selvmordsforebyggende arbeid

Publisert 13. mai 2016 11:33

Jubileumsnummeret av Suicidologi er nå tilgjengelig på nett, og tema er samfunnsperspektiv på selvmord og suicidal atferd. Tidskriftet har publisert relevante artikler på feltet i 20 år.

Publisert 4. mai 2016 10:34

I år er det 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble opprettet. Vi feirer viktig selvmordsforebyggende arbeid i fortid, nåtid og framtid, og har allerede startet jubileumsåret med et miniseminar på Gaustad. Neste markering blir åpent møte 15. mars på Litteraturhuset - velkommen!  

Foto: Joshua Earle
Publisert 4. mai 2016 10:34

I år er det 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble opprettet. Vi markerer dette med et åpent møte der vi setter kunnskapsbasert selvmordsforebygging i nåtid og framtid i fokus. Det blir innlegg fra sentrale fagpersoner og brukerorganisasjoner: Hva gjør vi av forebyggende arbeid, og hva bør vi gjøre mer av? Minikonsert med Solveig Slettahjell. Lett servering. Gratis, ingen påmelding. Velkommen!

Publisert 4. mai 2016 10:34

I alt 18 land og 100 regionale nettverk i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivå i lokalsamfunnet.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Dialektisk atferdsterapi som er tilpasset ungdom (DBT-A), gir betydelig redusert  hyppighet av selvskading også ett år etter behandling. Dette viser en studie som nettopp er publisert av forskere ved NSSF i det tunge amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Publisert 4. mai 2016 10:34

I en oversiktsstudie viser Thor Norström og Ingeborg Rossow at mange studier, både på individ- og befolkningsnivå, finner at alkohol er en betydelig risikofaktor for selvmord, men det er fremdeles lite kunnskap om hvorvidt eller i hvilken grad alkoholbruk er årsak til selvmord og annen suicidal atferd.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Mer enn halvparten av de som tar livet sitt i Norge var hos fastlege det siste året de levde, uten at faresignalene ble fanget opp. For første gang i Norge får nå  leger og psykologer i primærhelsetjenesten tilbud om et e-læringskurs utviklet av NSSF, som skal øke kunnskapen om risikofaktorer og hvordan selvmord kan forebygges. Hør fastlege Øyvind Kjelsvik, Torbjørn Haugen og Lars Mehlum i samtale om dette på NRK P2, og se saken på nrk.no

Publisert 28. apr. 2016 11:27

Komiker og revyartist Sveinung Kveli tok livet sitt uten forvarsel. Han etterlot seg datter, kone og en horde mennesker som elsket humoren hans. Forskning på etterlatte viser at selvmord alltid kommer som et sjokk. Les intervjuet med Fredrik Walby og Anita Tørmoen på nrk.no

Publisert 1. apr. 2016 11:26

Selvmord var tema i Trygdekontoret 6.4. Fredrik Walby deltok i samtale om årsaker, forklaringer og hva man kan gjøre for å forebygge. Else Kåss Furuseth og familien delte sine erfaringer. Se samtalen om selvmord i et viktig kulturdebattprogram:  Trygdekontoret episode 5