Dialektisk atferdsterapi har betydelig effekt, også ett år etter behandling

Dialektisk atferdsterapi som er tilpasset ungdom (DBT-A), gir betydelig redusert  hyppighet av selvskading også ett år etter behandling. Dette viser en studie som nettopp er publisert av forskere ved NSSF i det tunge amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Ungdommer som får DBT-A får en raskere bedring enn ved vanlig behandling på en rekke områder slik som selvmordstanker, depresjonssymptomer og borderlinesymptomer, og bedringen varer over tid, sier professor Lars Mehlum som er leder for studien.

Referanse

Mehlum L, Ramberg M, Tørmoen AJ, Haga E, Diep LM, Stanley BH ,Miller AL, Sund AM, Grøholt B.

Dialectical Behavior Therapy Compared With Enhanced Usual Care for Adolescents with Repeated Suicidal and Self-harming Behavior: Outcomes over a 1-year Follow-Up.

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 55 (2016), pp. 295-300.

23. februar 2016:
DBT better than usual care in reducing self-harm, suicidal thinking in teens, study shows.
Psychiatric News Alert: The Voice of the American Psychiatric Association and the Psychiatric Community
 

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 9. mai 2017 07:26