Selvmordstatistikken for 2015

Den nye statistikken for 2015 fra Dødsårsaksregisteret (publisert av Folkehelseinstituttet 2. november) viser at 590 mennesker døde av selvmord i Norge – 400 menn og 190 kvinner.

I likhet med tidligere år er hengning og kvelning, etterfulgt av skyting og eksplosive stoffer de hyppigste dødsmåtene for selvmord blant menn i 2015, mens forgiftning og hengning og kvelning er de hyppigste dødsmåtene for selvmord blant kvinner.

Noe høyere selvmordstall

590 mennesker døde av selvmord i Norge i 2015 – 400 menn og 190 kvinner.

Antall selvmord i 2015 ligger noe høyere enn de siste årene, faktisk det nest høyeste de siste 20 år. Det er fremdeles over to ganger så mange menn som kvinner som tar sitt eget liv (400 mot 190), men antall selvmord blant kvinner er i 2015 det høyeste siden 1988. I 1988 var selvmordsraten i Norge på sitt høyeste med 709 selvmord totalt, og 198 kvinner tok sitt eget liv.

I 2015 var det flere selvmord blant kvinner i aldersgruppen 20–29 år (29 selvmord) og 60–69 år (38 selvmord) enn de seneste årene. Tallene for selvmord blant menn i aldersgruppen 45–64 år er også betydelig høyere enn i de seneste årene, både i absolutt antall (158 selvmord) og prosentvis av alle selvmordsdødsfall (39, 5 % av alle selvmord skjedde i 2015 i denne aldersgruppen, mot 30­­-35 % i de senere årene).

Selv om vi ikke kan trekke noen konklusjon om trender basert på disse dataene, er de nevnte observasjonene nye fenomener og maner til å følge med og følge opp mulige medvirkende faktorer.

 

Kommentar ved Ping Qin, professor ved NSSF

 

 

 

Publisert 3. nov. 2016 11:47 - Sist endret 15. nov. 2016 14:48