World Psychiatry - to artikler fra NSSF om tidlig intervensjon og behandling

I juninummeret av World Psychiatry har NSSF vært involvert i to artikler om henholdsvis borderline personlighetsforstyrrelse og schizofreni.

- Forebygging av og tidlig intervensjon for borderline personlighetsforstyrrelse

Artikkelen oppsummerer kunnskap og argumenterer for tidlig identifikasjon og behandling av lidelsen. Den gir også forslag til både kliniske, forskningsmessige og helsepolitiske prioriteringer.

Les artikkelen her

- Årsaker og risikofaktorer for selvmord, og tidlig død, ved schizofreni

Risikofaktorer for selvmord og tidlig død knyttet til schizofreni er undersøkt gjennom en prospektiv studie, og knytter lang varighet av ubehandlet psykose til økt dødelighet.

Les artikkelen her

 

 

Publisert 31. mai 2017 23:41 - Sist endret 1. juni 2017 17:09