Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord er etablert

NSSF har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling, se www.uio.no/kartleggingssystemet

Logo, Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Mål for kartleggingen

Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og på sikt evaluere effekten av slike tiltak.

Data fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret

Kartleggingssystemet har nå mottatt og er i gang med å analysere data fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret på alle selvmord blant pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i perioden 2008-2015.

9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og- forebygging holdes plenar og parallell med resultater fra kartleggingssystemet.

Publisert 20. des. 2017 09:36 - Sist endret 20. des. 2017 09:36