Ny forskning fra registergruppen

Oppdater deg på registerforskning om selvmord og villet egenskade. Forskningsgruppen ledes av professor Ping Qin og bruker data lagret i forskjellige nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade. Kunnskap fra slike storskala befolkningsstudier kan gi robust innsikt og danne grunnlag for utvikling av effektive forebyggingsstrategier

Bilde: Nick Scheerbart, Unsplash

Publikasjoner

Liu BP, Qin P, Jia CX.:

Behavior Characteristics and Risk Factors for Suicide Among the Elderly in Rural China. J Nerv Ment Dis. 2017 Aug 19. doi: 10.1097/NMD.0000000000000728. [Epub ahead of print]

 

Burrell LV, Mehlum L, Qin P. :

Risk factors for suicide in offspring bereaved by sudden parental death from external causes.  J Affect Disord. 2017 Nov;222:71-78. doi: 10.1016/j.jad.2017.06.064. Epub 2017 Jun 28.

 

Melle I, Olav Johannesen J, Haahr UH, Ten Velden Hegelstad W, Joa I, Langeveld J, Larsen TK, Ilner Opjordsmoen S, Qin P, Ivar Røssberg J, Rishovd Rund B, Simonsen E, Vaglum PJW, McGlashan TH, Friis S.:

Causes and predictors of premature death in first-episode schizophrenia spectrum disordersWorld Psychiatry. 2017 Jun;16(2):217-218. doi: 10.1002/wps.20431

 

Puzo Q, Mehlum L, Qin P. :

Suicide among immigrant population in Norway: a national register-based study Acta Psychiatrica Scandinavica, DOI 10.1111/acps.12732

 

 

 

 

Publisert 30. aug. 2017 12:14 - Sist endret 30. aug. 2017 14:01