Forebygging av depresjon og suicidal atferd - første opplæring er i gang på Sørlandet

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har i samarbeid med Sørlandet Sykehus initiert prosjektet: Styrket omsorg for mennesker med depresjon og suicidal atferd gjennom bruk av strategier fra European Alliance Against Depression (EAAD).

 - Mange av dem som tar sitt eget liv har oppsøkt fastlegen i månedene før, uten at fastlegen har fanget opp signalene om selvmordsfaren, sier professor Lars Mehlum. NSSF og rådgiver Hilde Thomassen er nå i gang med opplæring i prosjektet. Foto: Marie N. Kalvehagen/Fædrelandsvennen

Målet med tiltaket er å nå lenger ut i befolkningen med kunnskapsbasert forebygging av depresjon og suicidal atferd gjennom intervensjoner på flere nivå i lokalsamfunnet, iverksatt gjennom samhandling mellom lokale og regionale ressurspersoner. Blant annet sikter prosjektet mot å gi personer i risiko tilgang på selvhjelpsverktøy mot depresjon til bruk under veiledning fra fastlege eller psykolog; se ifightdepression.com

– En stor del av befolkningen vil oppleve en behandlingstrengende depresjon i løpet av livet. Det er mange som ikke oppsøker hjelp på grunn av stigmaer, men også fordi de ikke vet hvor de kan gå. Vi må nå ut med informasjon beregnet på allmennheten, uttaler professor Lars Mehlum til Fædrelandsvennen. - En annen del av prosjektet vil innebære å nå ut til høyrisikogrupper. Det vil si de med de med depresjon, og de som har forsøkt å ta sitt liv tidligere.

Den første opplæringen av helsepersonell er nå startet ved på Sørlandet. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og har sterk regional forankring i Agderfylkene. NSSF og Sørlandet sykehus holdt 7. juni kurs i vurdering og behandling av pasienter med depresjon og selvmordsfare for DPS og ABUP, målgruppe var  leger, psykologer og behandlere som har veiledningsansvar for kommunene. Videre holdt vi kurs for kommunene i Setesdalsregionen 8. juni for fastleger/allmennleger, psykologer i kommunen, ansatte i psykisk helse og rus, helsesøstre, øvrig helsepersonell og andre nøkkelpersoner, for eks. politi.

Det er planlagt nye opplæringstiltak i oktober for spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten og i november på emnekurs for leger, sier Hilde Thomassen som er rådgiver for pilotprosjektet.

Les mer om prosjektet i Fædrelandsvennen (for abonnenter)

Prosjektkoordinator Egil Haga, professor dr med Lars Mehlum og spesialist i klinisk psykologi Erlend Mork, psykiater Petter Hermansen, overlege v/DPS/KPH Sørlandet sykehus og rådgiver Hilde Thomassen, holdt foredrag under første del av opplæringen på Sørlandet.  

 

Publisert 13. juni 2017 13:22 - Sist endret 13. feb. 2018 12:27