Risikofaktorer for selvmord blant flyktninger i Norge og Sverige

Både Norge og Sverige har opplevd en sterk vekst i antallet av flyktninger og asylsøkere i løpet av de senere år. Mange av migrantene har opplevd sterke belastninger og tap i sitt opprinnelsesland i tillegg til belastningene ved flukten. NSSF skal nå samarbeide med Karolinska Institutet om et nytt forskningsprosjekt: Suicidal behaviour and health care - differences between refugees, immigrants and natives?

Vi mangler forskning som kan gi sikker kunnskap om konsekvensene av dette, men det er all grunn til å anta at flyktninger har økt risiko for psykisk uhelse, komplisert sorg, traumatiske stressreaksjoner og derav følgende suicidal atferd. Problemer med integrasjon, sosial fungering og evne til å nyttiggjøre seg helsehjelp i det nye vertslandet antas i tillegg å kunne øke risikoen.

I dette nye forskningsprosjektet finansiert av det svenske Vetenskapsrådet vil forskere ved NSSF samarbeide med forskere ved Karolinska Institutet om å utføre en registerbasert studie av risiko for selvmord blant flyktninger og asylsøkere i Sverige og Norge i forhold til kjennetegn som kjønn, alder, sivilstatus, utdannelse, inntekt, yrkesaktivitet, landbakgrunn, bosted osv. Man vil også undersøke hvordan kontakt med helsetjenester og behandlingstilbud påvirker risikoen i disse populasjonene. Studien forventes å gi et viktig kunnskapsgrunnlag for tiltak for å forebygge selvmord og selvmordsforsøk blant flyktninger og asylsøkere.


Prosjekt-tittel: Suicidal behaviour and health care - differences between refugees, immigrants and natives?

Prosjektet er i oppstartsfasen og mer informasjon kommer.

Publisert 20. des. 2017 09:38 - Sist endret 20. des. 2017 10:00