Selvmord i Norge i 2016

Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det i 2016 var 614 mennesker som tok selvmord i Norge – et antall som er høyere enn vi har sett de siste 25 årene. Samtidig er det viktig å understreke at selvmordsraten for 2016 var 13,3 per 100 000 innbyggere over 10 år, mot 13,0 per 100 000 innbyggere over 10 år i 2015.

Kjønn og alder

- Av de 614 var det 196 kvinner, noe som er det nest høyeste vi har registrert etter 1988 – da var selvmordsraten var på sitt høyeste i landet, og 198 kvinner tok sitt eget liv. 418 menn tok selvmord i 2016, noe som også er et høyt antall sett i forhold til de siste årene, forteller professor Ping Qin ved NSSF.

- Det var 35 selvmord (19 menn og 16 kvinner) blant unge under 20 år. Det var en tydelig økning i antall selvmord blant kvinner under 20 år i forhold til de tre siste årene. Videre er det registrert 294 selvmord i aldersgruppen 35 til 59 år, noe som utgjør 48 % av alle selvmordene i 2016. Dette er det høyeste antallet selvmord registrert i denne aldersgruppen de siste 20 årene, fortsetter hun.

Metode

Qin forteller videre at vi kan se færre selvmord ved forgiftning og drukning i 2016 enn i de siste årene, mens antallet selvmord med andre metoder økte tydelig. Blant annet ser vi at antall selvmord ved hengning og kvelning var historisk høyt (267 tilsammen, 186 menn og 81 kvinner). Dette er svært dødelige metoder som er vanskelige å begrense, understreker hun.

Medvirkende faktorer

- Vi vet at selvmord er assosiert med mange ulike livsfaktorer, og vi kan ikke være sikre på at det var et reelt avvik i 2016 sammenlignet med tidligere år, men dataene får meg til å lure på hvilke faktorer som kan ha bidratt til utviklingen vi observerer. Har det vært en smitteeffekt blant unge? Har den økonomiske nedgangen betydd noe for antall selvmord blant voksne? For å få tydelige svar på dette, må vi følge med på endringer og få tilgang til detaljerte data, sier professor Qin,som også er leder av registerforskningsgruppen ved NSSF.

- De siste 20 årene har selvmordsratene per 100 000 innbyggere i Norge vært konstante med små variasjoner fra år til år. I 2016 var ratene noe høyere for unge jenter under 20 år og voksne mellom 35 og 59 år, og det er god grunn til å følge nøye med på utviklingen, avslutter professor Qin.

 

Publisert 20. des. 2017 09:38 - Sist endret 2. mars 2020 15:02