Veiledende materiell til kommunene er ferdigstilt

Det veiledende materiellet til forebygging av selvskading og selvmord er nå tilgjengelig. Materiellet er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner.

Bent Høie vil forebygge selvmord med veileder til kommunene. Helsedirektoratet gir for første gang ut en veileder til kommuner for å forebygge selvskading og selvmord. NSSF har ledet arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har bestått av: Anita Johanna Tørmoen, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF), Ellen Hoxmark, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha), Ingeborg Lunde, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Øst (RVTS Øst), Rita Småvik, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt (RVTS Midt), David Galea, Sykehuset i Østfold, DPS Fredrikstad/ Oslo universitetssykehus HF, klinikk psykisk helse og avhengighet, Andrew Sak, Psykolog, Tana kommune.


Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord


Det veiledende materiellet skal gi råd til kommunene om planlegging og etablering av et helhetlig og godt tilbud for forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord. Materiellet gir råd og anbefalinger om:

  • forebygging av selvskading og selvmord
  • organisering av arbeidet
  • samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • hvordan lokale tjenesteytere og aktører kan avdekke, komme tidlig inn og følge opp personer som selvskader og er utsatt for selvmordsrisiko

Det veiledende materiellet er et av de 29 tiltakene i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading fra 2014 til 2017 (regjeringen.no).


Les også intervju med Høie og brukerorganisasjoner

Les Nye råd for forebygge selvskading og selvmord på napha.no

Publisert 20. juli 2017 13:32 - Sist endret 23. mai 2018 09:45