Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten - et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Det finnes gode metoder for behandling av depresjon, men bare en liten andel får tilstrekkelig hjelp. Alvorlig depresjon medfører høy risiko for selvmord - det er derfor et viktig tiltak å sørge for at flere som lider av depresjon får tidlig og effektiv behandling. Bedre behandling av depresjon i primærhelsetjenesten- et viktig selvmordsforebyggende tiltak

Les mer om prosjektet iFightDepression her


 

 

Publisert 28. mai 2018 16:32 - Sist endret 28. mai 2018 17:26