Arendalsuka 2018: Hva gjør vi med alle selvmordene?

Over 600 mennesker dør årlig i selvmord i et av verdens rikeste og beste land å leve i.

– Hva kan vi gjøre for å redusere selvmordstallene, både med utgangspunkt i våre lokalsamfunn og hos de som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten?

- Hvilke effektive tiltak for forebygging trengs å styrkes, og hvorfor tar vi ikke mer tak i dette omfattende samfunnsproblemet?

Tid og sted: 16. august kl. 14:30-15:45

Arendal, MS Sunnhordland  

Innlegg ved:

  • Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (Helse- og omsorgsdepartementet)
  • Forsker/psykologspesialist Fredrik A. Walby (Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging)
  • Borghild Spiten Mathisen (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)

Ordstyrer: Oddvar Sæther (klinikkdirektør i Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF)

Kom og delta i debatten under Helsedagen, Arendalsuka. Velkommen!

Se kart og arrangement på Arendalsukas nettsider

Se arrangementet på facebook


NSSF deltar også på vår samarbeidspartner, Sørlandet sykehus, sin stand under Arendalsuka, 16. august.

Spesialister fra ulike helsemiljøer vil møte politikere og publikum og fortelle om ulike diagnoser, utredninger og behandlinger. Kart og mer informasjon

Publisert 29. juni 2018 14:35 - Sist endret 8. aug. 2018 15:57