Åpent tilgjengelig e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

I underkant av 2000 fagpersoner har hittil gjennomført NSSFs e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering, og tilbakemeldingene har vært svært gode. Kurset er gratis og åpent tilgjengelig her: www.selvmordsrisikovurdering.no

Hovedmålgruppen er leger og psykologer i primærhelsetjenesten og kurset er godkjent av Den norske legeforening og Norsk psykologforening.

Publisert 20. feb. 2018 10:57 - Sist endret 20. feb. 2018 10:57