iFightDepression: Ny nettbasert opplæring for veiledere!

NSSF har lagd en opplæring for helsepersonell som skal være veiledere for brukere av selvhjelpsverktøyet iFightDepression. Ta kontakt om du vil lære mer eller bruke verktøyet i din praksis: egil.haga@medisin.uio.no

Opplæringen gis i korte videoer og er åpent tilgjengelig. Kurset vil bli søkt godkjent som tellende kurs av profesjonsforeningene.

NSSF samarbeider med Sørlandet sykehus om implementering av EAAD-flernivåintervensjon i Agder, inkludert selvhjelpsverktøyet iFightDepression. Denne nettbaserte opplæringen er første ledd i å utvide prosjektet mot en nasjonal satsning.

Til opplæringen for helsepersonell og iFightDepression

Publisert 23. mars 2018 13:33 - Sist endret 23. mars 2018 14:18