Kandidater til Olafprisen 2018

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom, og den deles ut hvert år i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Forslag til kandidater med navn på kandidaten, kort begrunnelse og navn på forslagstiller sendes erlend.mork@medisin.uio.no innen 15. juni.

Olafprisen ble etablert i 2011 av stiftelsen Olafs minnefond og har vært delt ut hvert år siden. Stiftelsen har nå overdratt prisen til LEVE som fra og med 2017 har ansvaret for prisen. Prisen består av en spesiallaget bronsestatue og et diplom.

Et fagutvalg ledet av psykologspesialist Erlend Mork, PhD, forestår innstillingsarbeidet av kandidater.

For mer informasjon om prisen, ta kontakt med generalsekretær i LEVE, Oddrun Bøhlerengen.

Tlf: 22 36 19 00

epost: post@leve.no

Publisert 28. mai 2018 17:01 - Sist endret 31. mai 2018 13:53