Ledig stilling som prosjektleder ved NSSF

Er du interessert i behandling av depresjon og forebygging av selvmord? Bli vår kollega!

Vi søker prosjektleder/seniorrådgiver til pågående pilotprosjekt. Prosjektet skal innføre en flernivåintervensjon i Norge (utviklet av European Alliance Against Depression) slik at personer med depresjon og suicidal atferd lettere skal søke og motta hjelp og slik tilbys styrket omsorg og behandling.

Søknadsfrist 23. april. Søk stillingen

Om stillingen

Det er ledig en midlertidig 100 % stilling som prosjektleder (SKO 1364 Seniorrådgiver) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Stillingens varighet er 2 år med mulighet for forlengelse.

NSSF fikk, gjennom Handlingsplan mot selvskading og selvmord 2014-17, i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle tiltak som bidrar til å senke terskelen for at personer med depresjon og suicidal atferd søker og mottar hjelp. I den anledning leder NSSF et pilotprosjekt på innføring av en flernivåintervensjon utviklet gjennom den Europeiske Alliansen mot Depresjon (EAAD) i Norge.

Målet for arbeidet er å tilrettelegge, videreutvikle og teste ut implementering av flernivåintervensjon og avgi anbefalinger om videre strategier for det nasjonale arbeidet med å senke terskelen for at personer med depresjon og suicidal atferd skal tilbys styrket omsorg og behandling.

Arbeidsoppgaver

 •     Lede og koordinere arbeidet med det pågående pilotprosjektet ved NSSF.
 •     Bygge nettverk og ivareta samhandlingen med lokale og regionale enheter og personer som deltar i prosjektet.
 •     Lede og koordinere arbeidet med å evaluere, utvikle og iverksette planer og strategier for å implementere EAAD flernivåintervensjon og/eller iFightDepression verktøyet i nye regioner og lokalsamfunn i Norge.
 •     Lede arbeidet med å utarbeide årlige rapporter og bistå i arbeidet med andre publikasjoner.
 •     Ivareta andre løpende oppgaver knyttet til prosjektet og relaterte fagutviklingsprosjekter ved senteret.

Stillingen kan tillegges andre oppgaver.


Kvalifikasjonskrav

 •     Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå/profesjonsutdanning innen psykologi eller annen relevant helserelatert utdanning med fagkrets innen psykisk helse. Annen dokumentert relevant realkompetanse vil kunne erstatte utdanningskravet.
 •     Det kreves omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 •     Det kreves også god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk .
 •     Gode IT-kunnskaper er et krav.

Ved utvelgelse til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner i prioritert rekkefølge:

 •     Erfaring med implementering av kunnskapsbaserte intervensjoner
 •     Erfaring med prosjektledelse
 •     Erfaring fra utviklingsarbeid innen psykisk helse

Personlige egenskaper

Interesse for å være med i et faglig utviklingsarbeid er helt vesentlig. Vi søker deg som er ansvarsbevisst og har et reflektert forhold til fagfeltet. Du jobber effektivt og systematisk og evner å sette deg raskt inn i nye oppgaver. Du arbeider selvstendig samtidig som du liker å jobbe i team. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver stillingskode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 537 700 og kr 623 900, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 •     søknadsbrev
 •     CV
 •     Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)
 •     Evt. kopi av vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt  rekrutteringssystem Jobbnorge.

Kontaktinformasjon

Tittel: Førsteamanuensis Erlend Mork
Tlf:  +47 - 22 92 34 73
E-post: erlend.mork@medisin.uio.no

Tittel: Administrativ leder, NSSF
Anita Kjølsrud
Tlf: +47 - 22 92 36 48
E-post: anita.kjolsrud@medisin.uio.no

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel oppfordres  kvinner spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.
Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Institutteter ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere.

Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

NSSF er et forskningssenter under Klinikk psykisk helse og avhengighet med cirka 20 ansatte. NSSFs målsetting er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Senteret har to forskergrupper, drifter tre utdanningsprogram og driver omfattende undervisnings- og formidlingsvirksomhet.

Publisert 18. apr. 2018 10:31 - Sist endret 19. apr. 2018 12:38