Når tallene taler - er DBT for ungdommer kostnadseffektivt?

Denne nye studien viser at å investere ekstra ressurser i en avgrenset behandlingsperiode førte til mindre behov for behandling i oppfølgingsperioden sammenlignet med vanlig behandling.

Haga, Aas, Grøholt, Tørmoen og Mehlum har i denne studien undersøkt om DBT for ungdommer med repetert villet egenskade (DBT-A) var kostnadseffektiv sammenlignet med "enhanced usual care" (EUC). Til sammen 77 ungdommer (alder 12-18) år deltok i denne randomisert kontrollerte studien og mottok DBT-A eller EUC i en intervensjonsperiode på 19 uker.

Når tallene taler: DBT-A er, under de gitte betingelser, mer kostnadseffektivt enn "enhanced usual care"! Foto: Colourbox

Resultatene viste at DBT-A var mer effektiv i å redusere antall episoder med villet egenskade enn EUC. DBT-A hadde høyere behandlingskostnader i intervensjonsperioden på 19 uker, men reduserte behovet for bruk av behandlingsressurser i oppfølgingsperioden på 52 uker.

Dette førte til at det ikke var gruppeforskjeller i totale behandlingskostnader for hele observasjonsperioden fra behandlingsoppstart til oppfølgingstidspunkt (til sammen 71 uker). Analysen viste at DBT for ungdommer innebar en lavere kostnad for reduksjon av én episode villet egenskade og at DBT-A dermed var kostnadseffektiv sammenlignet med EUC under de gitte betingelser.

Så langt vi vet er dette den første økonomiske evalueringen av DBT for ungdommer. Funnene gir et godt grunnlag for å velge DBT-A for ungdommer med repetert villet egenskade, også av økonomiske grunner.

 

Les artikkelen her

 

Publisert 8. mai 2018 09:59 - Sist endret 28. mai 2018 17:27