Selvmord blant innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre

Omtrent 15 % av Norges innbyggere er i dag innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. I denne nye artikkelen av NSSFs Quirino Puzo, Lars Mehlum og Ping Qin undersøkes rater og fellestrekk for selvmord i denne gruppen.

Puzo, Q., Mehlum L. & Qin, P.

Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway

Quirino Puzo er stipendiat ved NSSF og disputerer 29.11.18.

Publisert 5. okt. 2018 13:05 - Sist endret 5. okt. 2018 15:25