Selvmord i Norge i 2017

I dag publiserte Folkehelseinstituttet dødsårsaksstatistikken for 2017, og 593 mennesker døde av selvmord i Norge - 403 menn og 190 kvinner. Antallet er litt lavere enn i 2016, men skiller seg ikke mye fra statistikken de siste årene. - Når jeg studerer dataene, ser jeg to viktige endringer som bekymrer meg i høy grad, sier professor Ping Qin som leder registerforskningsgruppen ved NSSF.

Unge liv

- Den første er at det var 94 selvmord blant unge under 25 år (67 menn og 27 kvinner), 37 under 20 år og 57 i aldersgruppen 20-24 – et høyt antall som vi har ikke sett på mange år.  

- Det er trist å se så mange unge mennesker dø ved selvmord i et land som Norge med så mange hjelpetilbud. Jeg undres over hva som har skjedd i livene deres? Forsøkte de å få hjelp før de besluttet å ta livet sitt? Og hvor mye støtte og hjelp var faktisk tilgjengelig for disse ungdommene?

Metode       

Qin forteller at den andre endringen hun registrerer er at hengning og kvelning er blitt en mer vanlig selvmordsmetode blant menn, men også blant kvinner: 45,7 % av alle selvmord skjedde ved denne metoden, og nesten to tredjedeler av selvmordene blant unge under 25 år skjedde ved denne metoden.  

- Dataene fra de siste årene viser en tydelig tendens til at selvmord ved denne metoden har blitt mer vanlig, og dette innebærer en stor utfordring for selvmordsforebygging. Tilgangsbegrensning til metoder som legemidler og hotspots har vist seg å være effektivt for selvmordsforebygging, mens materialer som kan brukes til hengning og kvelning er vanskeligere å begrense.

- Selv om vi ikke kan trekke noen konkrete slutninger, tyder tallene på at vi bør observere utviklingen nøye for å drive god forebygging i årene som kommer, avslutter professor Qin.  

Publisert 12. des. 2018 17:04 - Sist endret 1. mars 2020 10:26