Enstemmig vedtak om ny handlingsplan i Stortinget

Det ble enstemmig vedtatt å be regjeringen legge fram en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading, inkludert forebygging av selvmord blant pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psykisk helsevern. Fagmiljø, pasient- og pårørendegrupper må involveres i utarbeidingen, og nullvisjon må vurderes som overordnet målsetting. Se vedtaket her  

Denne uken har det vært stort mediefokus på resultatene fra NSSFs satsning, Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern, ledet av Fredrik Walby.

Høye selvmordstall i psykisk helsevern:

  • Ny forskning viser at i gjennomsnitt 240 av de som hvert år dør i selvmord allerede er i kontakt med psykisk helsevern. – Det er velkjent at denne gruppen har en stor overrisiko for å dø i selvmord, og vi var forberedt på at tallene ville være høyere enn det som har vært kjent i Norge tidligere. Samtidig er vi veldig overrasket over at de er så høye som de er, sier Walby. Han leder prosjektet som skal gi den første nasjonale oversikten over selvmord i psykiatrien. nrk.no,16. april
  • Erika tok sitt eget liv mens hun var innlagt. Walby uttaler seg om selvmord i psykisk helsevern. NRK Dagsrevyen, 16. april
  • Om Kartleggingssystemet og alarmerende funn. Ny nasjonal oversikt viser hvor mange pasienter i psykisk helsevern som faktisk tar sitt eget liv. I årene fra 2008 til 2015 døde 1910 pasienter i psykisk helsevern i selvmord. Det tilsvarer mer enn en pasient annenhver dag. nrk.no,17. april
  • Tiltakene som skal forebygge selvmord i psykiatrien fungerer ikke, og det haster med å få på plass nye løsninger. Tor Levin Hofgaard, Bent Høie, Adrian Lorentsson og Walby kommenterer. Dagsrevyen 17. april
  • Opposisjonen vil ha handlingsplan mot selvmord. Patrik Granerud, far til Erika, Ingvild Kjerkol (AP) , Bård Hoksrud (FRP) og NSSFs Fredrik Walby i samtale om styrket forebygging i psykisk helsevern og handling framover. Dagsnytt 18, 18.april 
  • Politikere rystet over selvmord i psykiatrien – slik vil de få ned selvmordstallene, nrk.no, 19. april

Publisert 20. apr. 2018 10:49 - Sist endret 20. apr. 2018 13:34