2019

Send oss dine forslag innen 6. juni!

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning eller annet vitenskapelig arbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge.  Prisen deles ut hvert år i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Et fagutvalg ledet av førsteamanuensis Anita Johanna Tørmoen forestår innstillingsarbeidet av kandidater. Forslag til kandidater med navn på kandidaten, kort begrunnelse og navn på forslagstiller kan sendes på e-post til: a.j.tormoen@medisin.uio.no.

Les mer på LEVEs nettsider

- For de fleste vil sorgen etter å miste en kjær person avta etter en tid. Men for noen kan sorgen være så intens, og vare så lenge, at livet stanser. Da snakker vi om komplisert sorg. Og for disse personene kan en spesiell terapiform hjelpe, sier psykiater og professor Lars Mehlum.

Mehlum understreker at komplisert sorg regnes som en egen diagnose i den nye diagnosemanualen ICD-11, og at det eksisterer en egen behandlingsform – den såkalte Complicated Grief Treatment, utviklet av Kathrine Shear ved Columbia University.

Behandlingsformen ble importert til Norge for noen år siden, og Mehlum har de siste fem årene utdannet norske terapeuter på området.

Les hele saken

Mer om CGT og opptak til utdanningen 

For første gang ble det i år arrangert en egen skoledag i forbindelse med 10. nasjonale konferanse for selvmordsforskning og -forebygging. Omkring 1000 skoleelever fra VG1 og VG2 i Rogalandsområdet møtte opp til en litt annerledes skoledag, der tema var ungdom og livsmestring.

Forskerstilling, 100 % fast (SKO 1109), er ledig ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Hvilken kjennskap og holdninger har medarbeidere i klinikk for psykisk helsevern og rus til retningslinjer og prosedyrer for vurdering av selvmordsrisiko? Psykologspesialist Kim Larsen ved Sykehuset Østfold har gjennomført en stor undersøkelse om temaet. Larsen har nylig publisert en artikkel om funnene i samarbeid med professor Ping Qin, som leder registerforskningsgruppen ved NSSF.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I dag åpnet kartleggingsskjemaet for registrering av selvmord. Alle selvmord fra og med 1. januar 2018 skal registreres hvis personen har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet.

«Å snakke om sjølvmord er som å skru på lyset i eit mørkt rom. Det vi trur skjuler seg i mørket, blir mindre farleg eller forsvinn. Det er hjelp å få, og det første steget er å tore å seie det vanskelege ordet sjølvmord», skriver Helse Vest i sin nye opplysningskampanje. NSSF har bidratt til kmapanjen med faglige råd. Se film, les om faresignaler og hvor du kan henvende deg her

Velkommen til årets viktigste debatt: Hvert år dør 500–600 mennesker av selvmord i Norge, to tredjedeler er menn. I anledning 10. nasjonale konferanse for selvmordsforskning og -forebygging i Stavanger 1.-3- april arrangerer vi åpent debattmøte:

Tid: 1. april kl 18-19.30

Sted: Sølvberget, Stavanger kulturhus 

Sølvberggata 2 4002 Stavanger

Else Kåss Furuseth med mange flere deltar, velkommen!

Til arrangementet

Retningslinjene består av ni punkter som omhandler adferd, språkbruk, maktubalanse, tekst og bilder med seksuelt ladet innhold og alkoholbruk.

Se UiOs retningslinjer mot trakassering