2019

Bildet kan inneholde: begivenhet, akademisk konferanse, konvensjon, nyhetskonferanse, offentlig tale.

Nå kommer en ny veileder som oppfordrer journalister til å være mer åpne, men fortsatt varsomme. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Det er ledig opp til 16 måneders vikariat (100 %) som rådgiver (SKO 1434) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Institutt for klinisk medisin. Se utlysningen og søk her 

Søknadsfrist 16. januar 2020

Bildet kan inneholde: mann, ansiktshår, skjegg, hår, ansikt.

Nye data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge – et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet. Av de 674 livene som gikk tapt i selvmord var det 202 kvinner, noe som er det høyeste absolutte antallet noensinne i Norge. 

I alt 472 menn tok sitt eget liv og den største økning ser vi her- ca 17,4 % flere enn i fjor (403 menn tok selvmord i 2017). 

Bildet kan inneholde: eiendom, gulv, hardwood, skulder, rom.

Kia var tre år i behandling hos barne- og ungdomspsykiatrien i Tønsberg og opplevde at det var lite hjelp i behandling med én times psykologhjelp.

poster for konferanse, oslo rådhus, akershus festning, 20-21 april 2020, clarion hotel the hub oslo

Påmeldingen er nå åpnet! Konferansen finner sted 20.-21. april 2020, på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Early-bird billetter er tilgjengelig frem til 30 november. 

Dag 1 foreleser prof. dr med  Martin Bohus over teamaet DBT-PTSD, en behandlingsform for kompleks PTSD. Denne dagen er åpen for alle - klinikere, brukere, studenter og andre. Dag 2 alternerer vi mellom plenumsforedrag og paralleller med praksisnære innlegg og workshops fra DBT-miljøet i Norge. Denne dagen er forbeholdt klinikere og helsepersonell. 

Bildet kan inneholde: seminar, akademisk konferanse, begivenhet, projeksjonsskjerm, konferanse rom.

International Academy of Suicide Research og American Foundation for Suicide Prevention arrangerte 27.-30. november konferansen Suicide Prevention Research: A Global Imperative i Miami. 458 forskere deltok med 218 presentasjoner og 180 postere, og NSSF var representert med en rekke aktuelle forsknings- og forebyggingsprosjekter. 

Bildet kan inneholde: produkt, font, tre, materiell eiendom, fottøy.

En ny veileder fra Verdens Helseorganisasjon ble publisert 10. oktober og er en ressurs for folk som arbeider med film, TV og underholdning. Her finner du veilederen: Preventing Suicide - A resource for filmmakers and others working on stace and screen  

Psykiske lidelser er en viktig risikofaktor for selvmord. I Norge blir det årlig registrert rundt 600 selvmord, og nesten halvparten av disse personene har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus siste år før dødsfallet. Den høye andelen personer i kontakt med psykisk helsevern og TSB før selvmord peker på et betydelig forebyggingspotensiale i tjenestene. Last ned infografikk

Bildet kan inneholde: grønn, tekst, font, logo, merke.

Alle har en psykisk helse! Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte. Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober, og målet er et rausere samfunn hvor nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø er inkluderende - hvor vi ser hverandre og gir tid. Bli med du også, se hvordan du kan delta som turvenn eller markere dagen: www.verdensdagen.no

#gitid #verdensdagen

I løpet av de senere år har det skjedd store fremskritt i kunnskapen om forebygging og behandling av suicidal og selvskadende atferd hos ungdommer. I en ny artikkel av Asarnow og Mehlum i Journal of Child Psychology and Psychiatry integreres nye forskningsfunn på flere nivåer i behandlingsforløpet; kartlegging og risikovurdering, behandling og forebyggende arbeid og strategier på samfunnsnivå.   

Forfatterne trekker fram fellestrekk ved behandlinger og forebyggende intervensjoner som gir størst effekter. Dette ser ut til å være de som aktivt adresserer ungdoms psykososiale behov, og samtidig forsterker betrodde voksnes evne til å beskytte og støtte ungdommene, samt å styrke beskyttende prosesser i miljøet. 

Joan Rosenbaum Asarnow og Lars Mehlum:  Practitioner Review: Treatment for suicidal and self-harming adolescents – advances in suicide prevention care . The Journal of Child Psychology and Psychiatry: 

https://doi.org/10.1111/jcpp.13130 

Henter forslag fra Google

Bli vår kollega! Vi har nå ledig en stilling som statistiker knyttet opp mot senterets to forskningsgrupper: Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd og Registerforskning om selvmord og villet egenskade.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er et forskningssenter ved Institutt for klinisk medisin, klinikk psykisk helse og avhengighet. Senterets hovedaktivitet er klinisk og epidemiologisk forskning, forebyggingsaktivitet, utdanning og formidling av kunnskap.

Søknadsfrist: 16. oktober 2019. Til utlysningen/søk stillingen

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, grafikk.

Unge LEVE har lagd podkast. På Verdensdagen for selvmordsforebygging slapp Unge LEVE de første episodene av podkasten «Selvmord», som de har lagd i samarbeid med Monster.

Her snakker Petter Vistung Fredriksen med pårørende, overlevere og støttespillere. Hør episodene på iTunes og Spotify

Bildet kan inneholde: gul, lighting, vegg, sylinder, materiell eiendom.

Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres over hele landet den 10. september hvert år. I Oslo ble den i år markert med lystenning på Universitetsplassen. 

Bent Høye holdt politisk appell, og Solveig Kloppen en appell på vegne av etterlatte og berørte.

Bildet kan inneholde: hake, menneskelig, ansiktshår, skjegg, font.

– At så mange har fått med seg bodskapen i kampanjen «Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv», er formidabelt. Og så veit vi at mange har lagt merke til han «utan at dei veit det sjølve».

Slik er det ofte med massekommunikasjon: bodskapen legg seg ein stad der inne i oss, og så dukkar han opp at når vi har bruk for han, forteller Jan Olav Johannessen, psykiater og forskningssjef i Helse Stavanger.

Bildet kan inneholde: atmosfærisk fenomen, himmel, fjell, tåke, yttertøy.

Meningsfull kunnskapsutvikling trenger å studere enkeltmennesker i den kontekst av naturlige grupper de tilhører, skriver professor Lars Mehlum i denne kronikken om migrasjon og selvmordsrisiko fra Magasinet Transit

Bildet kan inneholde: blonde, kinn, væpne, nakke, munn.

I fjor inviterte Else Kåss Furuseth til åpent hus på Verdensdagen for forebygging av selvmord, og utfordret statsminister Erna Solberg til å gjøre det samme. Solberg tok stafettpinnen og inviterte hjem til seg for et åpent møte om selvmordsforebygging: Det finnes hjelp å få og vi må lage et offentlig rom for å snakke om livets vonde sider.

Bildet kan inneholde: eiendom, arkitektur, vindu, arch, fasade.

Fullt auditorie på Hillerød hospital i Danmark! 150 deltagere fulgte på den danske markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging seminaret om selvskading og selvmordsatferd.

Bildet kan inneholde: finger, hånd, tekst, hud, font.

Jeg ser- jeg lytter - jeg bryr meg! Det er Verdensdagen for selvmordsforebygging - World Suicide Prevention Day.

Nærmere 800 000 mennesker dør i selvmord hvert år på verdensbasis. For hvert selvmord er det mer enn 20 selvmordsforsøk.

Henter forslag fra Google

«Taushet er ikke gull» ble det store budskapet fra Litteraturhuset 5. september.

Bildet kan inneholde: begivenhet, fagbrev, diplom, tildele, prisutdeling.

Else Kåss Furuseth, Kristian Furuseth og Cecilie Ramona Kåss Furuseth mottok Olafprisen under gårsdagens arrangement «Jeg valgte livet».

Bildet kan inneholde: Himmel, Lys, Sollys, Morgen, Bakgrunnsbelysning.

Psykiater og professor Lars Mehlum holder 6. september foredraget "Effective prevention of suicidal behaviours in adolescents – from targeted treatments to fire arms restriction." Foredraget begynner kl 16.45, er åpent for alle og livestreames.  Delta på webinaret

Bildet kan inneholde: sittende, skjønnhet, dame, portrett, photography.

Dagbladet magasinet fortalte lørdag om Lise Gimres erfaringer med krisemestring, blant annet som etterlatt etter selvmord.

- Når noen tar livet sitt, fører det til mye grubling hos dem som sitter igjen, sier forsker og psykologspesialist ved NSSF, Fredrik Walby. - Svarene får man som regel aldri. I tillegg plages mange med skyldfølelse: «Hva kunne jeg gjort annerledes?» «Kunne jeg forhindret det?» fortsetter han i intervjuet i Dagbladet.

- Kjenner du etterlatte ved selvmord, så vis at du er der, råder Terese Grøm, generalsekretær i LEVE. - Fortsett å være der, også når den første «oppmerksomhetsbølgen» har lagt seg.

(For abonnenter)

Bildet kan inneholde: .

- Jeg er kritisk til bruken av elektrosjokkvåpen mot suicidale personer, sier professor Lars Mehlum i dag til Dagens Næringsliv. Norsk politi har brukt elektrosjokkvåpen mot personer som ønsket å ta sitt eget liv minst fire ganger hittil i år.

Henter forslag fra Google

I dag starter sommerskole i Sveits om behandlingsforskning for unge forskere fra hele Europa! Målet er å styrke psykoterapiforskning på behandling for personer med personlighetsforstyrrelser. Initiativtaker, professor og psykiater Lars Mehlum, håper dette vil føre til mer behandlingsforskning av denne typen i Europa.

Bildet kan inneholde: font, tekst, photography.

Netflix fjerner nå en scene fra serien 13 Reasons Why for å ta hensyn til unge sårbare seere. Psykologspesialist Fredrik Walby mener man ikke skal la være å beskrive selvmord og selvskading, men at man må ta forholdsregler. - Det er fullt mulig å beskrive selvmord og selvskading uten å skape smitteeffekter, sier han til NRK kveldsnytt 16. juli. Se innslaget her

I forbindelse med lansering av sesong 2, og etter uttalt bekymring fra et bredt fagmiljø, utviklet en ekspertgruppe i USA en verktøykasse til ungdom, foreldre, lærere, behandlere og media for å forebygge selvmordsatferd: 13 Reasons Why Tool Kit