6. nasjonale konferanse om DBT - nye metoder i traumebehandling

Påmeldingen er nå åpnet! Konferansen finner sted 20.-21. april 2020, på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Early-bird billetter er tilgjengelig frem til 30 november. 

Dag 1 foreleser prof. dr med  Martin Bohus over teamaet DBT-PTSD, en behandlingsform for kompleks PTSD. Denne dagen er åpen for alle - klinikere, brukere, studenter og andre. Dag 2 alternerer vi mellom plenumsforedrag og paralleller med praksisnære innlegg og workshops fra DBT-miljøet i Norge. Denne dagen er forbeholdt klinikere og helsepersonell. 

poster for konferanse, oslo rådhus, akershus festning, 20-21 april 2020, clarion hotel the hub oslo

DBT-PTSD er en tilpasning av DBT som retter seg mot de alvorlige psykiske skadevirkningene som ofte ses etter psykiske og/eller fysiske overgrep i barndommen. Slike overgrep kan føre til hva vi i dag kaller Kompleks PTSD, med eller uten ustabil personlighetsforstyrrelse - tilstander som hittil har vist seg meget utfordrende å behandle effektivt. DBT-PTSD bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre og få et liv som er verdt å leve.

Behandlingen er utviklet av professor Martin Bohus i Mannheim og har blitt validert i flere effektstudier for både inneliggende og polikliniske pasienter. Martin Bohus Professor i psykosomatisk medisin og psykoterapi ved Universitetet i Heidelberg, Tyskland og sjef for Institutt for psykosomatisk psykoterapi ved Sentralinstituttet for Psykisk helse i Mannheim (ZI) gir en innføring i behandlingsprogrammet på dag 1 av konferansen.

På dag 2 alternerer vi mellom plenumsforedrag og paralleller med praksisnære innlegg og workshops fra DBT-miljøet i Norge.

Les mer og meld deg på her!

Publisert 11. nov. 2019 12:53 - Sist endret 11. nov. 2019 12:53