Dødsårsaksregisteret – tall for 2018

Nye data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge – et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet. Av de 674 livene som gikk tapt i selvmord var det 202 kvinner, noe som er det høyeste absolutte antallet noensinne i Norge. 

I alt 472 menn tok sitt eget liv og den største økning ser vi her- ca 17,4 % flere enn året før (403 menn tok selvmord i 2017). 

Bildet kan inneholde: mann, ansiktshår, skjegg, hår, ansikt.

 

Selvmord i aldersgruppen 35-64 år

Dataene viser at det var 363 selvmord i aldersgruppen 35 til 64 år, noe som utgjør 53,4 % av alle selvmordene i 2018. Spesielt var det en merkbar økning av antall selvmord blant menn i denne aldersgruppen i forhold til forrige år (246 selvmord i 2018 mot 196 i 2017). Vi kan ikke se en økning av antall selvmord blant kvinner i denne aldersgruppen i forhold til de senere år, men hvis kikker vi på data for noen år tilbake, er det også en betydelig økt tendens til selvmord blant kvinner i denne aldersgruppen. Mange land har i de senere årene opplevd en økning i selvmordsraten for middelaldrende voksne. Det er tydelig at vi trenger forskning for å forstå hvorfor dette har skjedd i Norge, og om fenomenet er påvirket av lignende faktorer som spiller inn i andre land.

Metode

Hengning og kvelning er også i 2018 den mest vanlig selvmordsmetoden for begge kjønn i 2018, slik det har vært de senere årene, men det er første gang vi ser at over halvparten (50,6%) av selvmord blant menn skjedde ved denne metoden. I alt 46,4% av alle selvmord og 63,6% av selvmord blant unge under 25 år skjedde ved denne metoden i 2018.  Å endre tilgang til selvmordsmidler og -metoder er en effektiv måte å drive selvmordsforebygging på. Med unntak av forebygging i institusjoner som sykehus og fengsler er det dessverre vanskelig å bruke denne strategien når det gjelder forebygging av hengning. Dette innebærer en stor utfordring for selvmordsforebygging i samfunnet vårt.      

- Selvmordsraten har variert noe, men generelt holdt seg relativt stabil de siste årene. Jeg håper den store økningen i 2018 er enkelttilfelle. Likevel er det god grunn til å følge nøye med på utviklingen av selvmordsdødeligheten framover og søke etter mulige forklaringer på endringer i tallene, sier Ping Qin.  

Statistikk

Hør også NRK-intervju med Lars Mehlum 

Publisert 6. des. 2019 17:41 - Sist endret 5. mars 2020 08:46