Viktige funn fra langtidsoppfølgingen av ungdommer i DBT-studien

Når ungdommene opplevde mindre håpløshet gjennom behandling fikk det langsiktige konsekvenser i form av redusert forekomst av selvmordsforsøk og selvskading. Ny artikkel i Journal of Child Psychology and Psychiatry fra Mehlum et al om langtidsoppfølgingen av ungdommer i DBT-studien viser flere viktige funn. 

Henter forslag fra Google

Les artikkelen:

Lars Mehlum L, Ramleth R , Tørmoen A, Haga E, Diep L, Stanley B, Miller A, Larsson B, Sund A og Grøholt B.: Long term effectiveness of dialectical behavior therapy versus enhanced usual care for adolescents with self‐harming and suicidal behavior

Mer om forskningsprosjektet:

Langtidseffekten av dialektisk adferdsterapi (DBT) vs standard poliklinisk behandling for ungdom med selvskading og suicidalatferd

Publisert 24. juli 2019 13:34 - Sist endret 26. juli 2019 10:36