Debatt: Kan vi forebygge flere selvmord?

Velkommen til årets viktigste debatt: Hvert år dør 500–600 mennesker av selvmord i Norge, to tredjedeler er menn. I anledning 10. nasjonale konferanse for selvmordsforskning og -forebygging i Stavanger 1.-3- april arrangerer vi åpent debattmøte:

Tid: 1. april kl 18-19.30

Sted: Sølvberget, Stavanger kulturhus 

Sølvberggata 2 4002 Stavanger

Else Kåss Furuseth med mange flere deltar, velkommen!

Til arrangementet

- I 2017 var det over fem ganger så mange som døde i selvmord som i trafikkulykker.

- Selvmord er et betydelig samfunnsproblem og berører flere tusen etterlatte og nærstående.

- Nesten halvparten av alle nordmenn som dør i selvmord har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus siste år før selvmordet. - Den høye andelen som har kontakt før et selvmord peker på et betydelig forebyggingspotensial i tjenestene. Samtidig viser statistikken at det fortsatt er et behov for å gjøre noe for mange av de som aldri er i kontakt med noe hjelpeapparat.

Hvordan kan vi forebygge flere selvmord?

Else Kåss Furuseth er kjent for de fleste som komiker. Hun har både gjennom teateroppsetninger, tv-serier og på mange andre måter vært en sterk stemme for å få satt selvmordsproblematikken på dagsorden i samfunnet.
Else Kåss Furuseth vil innlede debatten. Deretter vil et panel bestående av politikere, representanter fra brukerorganisasjoner og fagmiljøer snakke om hvordan vi kan gjøre mer for å forebygge at så mange dør i selvmord.

I panelet:
Else Kåss Furuseth. Standupkomiker, skuespiller, reporter, programleder – og etterlatt.
Maria Jahrmann Bjerke. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).
Ingvild Kjerkol. Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet (Ap).
Terese Grøm. Generalsekretær i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).
Rune Helland. Fagsjef i Mental Helse.
Fredrik A. Walby. Forsker og psykologspesialist, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).
Debatten ledes av Jan Olav Johannessen, Professor i psykiatri ved Stavanger universitetssjukehus og prosjektleder for Velg å Leve.

Arrangementet er GRATIS :)

Vel møtt!

Publisert 15. mars 2019 12:29 - Sist endret 25. mars 2019 13:23