Livsmestring på timeplanen

1.-3. april 2019 arrangerte NSSF, Velg å leve og PsykOpp den 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging. Dyktige foredragsholdere og deltakere ga ny kunnskap og fruktbare diskusjoner i Stavanger. 

Konferansen startet med en prekonferanse og skoledag for 1000 elever i videregående skole. 

Bildet kan inneholde: opptreden, underholdning, scene, konsert, scenekunst.

Stort frammøte og engasjert scene og publikum på skoledagen - 1000 elever fra videregående skole møtte opp til en annerledes skoledag. Foto: Mari Bevanger

For første gang ble det i år arrangert en egen skoledag i forbindelse med 10. nasjonale konferanse for selvmordsforskning og -forebygging. Omkring 1000 skoleelever fra VG1 og VG2 i Rogalandsområdet møtte opp til en litt annerledes skoledag, der tema var ungdom og livsmestring.

Helseminister Bent Høie var til stede for å åpne konferansen, og la i sin tale til ungdommene vekt på viktigheten av åpenhet rundt psykisk helse. Elevene har selv bidratt i planleggingen av arrangementet, der ferske konferansierer elegant ledet foredragsholdere og deltakere gjennom programmet. Og selv om alvorlige tema stod på timeplanen, skapte elever fra Stavanger katedralskole avd. Bjergsted, Sandnes vgs. og Vågen vgs. flott stemning med imponerende danse- og musikkinnslag.

«Man må tørre å spørre – og man må tørre å høre svaret»

Komiker og forfatter Else Kåss Furuseth understreket at man ikke må være så redd for å si noe feil da hun gikk på scenen etter statsråden: – Det eneste som ikke kan skje ved å snakke sammen, er at ting blir verre! Else har etter hvert blitt vel så kjent for å være åpen om egne erfaringer med selvmord i nær familie som sitt humortalent, og med sin unike evne til å prate om et vanskelig tema på en jordnær og lett tilgjengelig måte, oppfordret hun de fremmøtte ungdommene til å aktivt støtte og bry seg om hverandre – det er ikke nødvendigvis så mye som skal til.

Bildet kan inneholde: opptreden, underholdning, scene, konsert, scenekunst.
Viktig influencer: Else Kåss Furuseth om betydningen av å snakke sammen.     

Mindfulness og andre mestringsstrategier

Forsker Ove Heraldstveit fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Anita Johanna Tørmoen, førsteamanuensis og leder for utdanningsprogrammet i dialektisk atferdsterapi ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging og Vigdis Fredheim fra Stavanger universitetssjukehus tok alle opp konkrete problemstillinger ungdommer strever med i sine foredrag. For mange av dagens unge kan livet fortone seg som en konkurranse om å være «best i alt», omgitt av glansbilder på internett og forventninger om at de skal prestere både på skole, på idrettsbanen og i det sosiale. Da er det ikke alltid like lett å vite hva man bør gjøre hvis tilværelsen blir vanskelig å håndtere på egen hånd.

De tre fagpersonene har alle lang erfaring fra arbeid med ungdommer, og vektla at både sterke følelser og gode og dårlige dager er en naturlig del av det å være menneske. Tørmoen ønsket derfor i sin «mentale gymtime» å flytte fokus vekk fra negative mestringsstrategier og over på ferdigheter man selv kan lære seg å bruke for å ta vare på sin egen mentale helse. Oppmerksomhetstrening, også kjent som «mindfulness», er ett slikt verktøy alle kan ta i bruk for å forbedre evnen til å være mentalt tilstede, enten det er på skole, jobb eller i livet for øvrig. En annen strategi er bevisst trening i å utfordre egne tankesett og innta nye synsvinkler, for slik å bli bedre i stand til å regulere egen atferd og håndtere utfordringer. Også Heraldstveit og Fredheim oppfordret ungdommene til å på forhånd tenke gjennom krevende situasjoner de kan komme opp i, slik at man lærer å kjenne sine egne grenser – ikke minst i møte med russetid og rus. Samtidig var alle tre klare på at unges psykiske helse må tas på alvor. Statistikken viser dessverre at alt for mange ungdommer holder tunge tanker for seg selv. Det skal ikke være forbundet med skam å ha det tøft, og det er viktig å formidle informasjon om hjelpetilbud man kan henvende seg til hvis livet butter imot, for det er hjelp å få.

Bildet kan inneholde: scene, begivenhet, lighting, opptreden, musikksted.
Forsker Ove Heraldstveit ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Foto: Mari Bevanger.

«Si ja takk til livet!»

Uten en eneste pause, og helt fritt for andre effekter enn sin egen stemme, fikk den populære danseren og skuespilleren Adil Khan ungdommenes udelte oppmerksomhet i over to timer da skoledagen ble avsluttet med en engasjerende fortelling om den mindre kjente siden av suksesshistorien de fleste forbinder ham med. Med temaer som press fra foreldre, følelsen av utenforskap i ungdomstiden, om å ikke føle seg bra nok og jakten på likerklikk i sosiale medier, var det mye dagens unge kan kjenne seg igjen i. Men mest av alt formidlet Khan viktigheten av å ta vare på både seg selv og hverandre, og ga håp og inspirasjon ved å vise hvor langt man kan komme ved å ikke la seg styre av sosialt press, men heller utfordre seg selv og tørre å gå sin egen vei.

Bildet kan inneholde: opptreden, underholdning, scene, scenekunst, konsert.
Danser og skuespiller Adil Khan fortalte om press fra foreldre, følelsen av utenforskap i ungdomstiden, følelsen av å ikke være god nok og om jakten på likerklikk i sosiale medier. Ikke minst formidlet Khan betydningen av å ta vare på seg selv og hverandre. Foto: Mari Bevanger.

Parallelt med skoledagen ble det holdt prekonferanse om erfaringer fra et hjelperperspektiv: Dødsvanskelig – selvmordet og den profesjonelle, der selvmord og forebygging ble sett fra hjelperens perspektiv.  

Dagen ble avsluttet med paneldebatt i Stavanger kulturhus, og 250 personer møtte opp til paneldebatten «Kan vi forebygge flere selvmord?« 

Kunnskap, åpenhet og engasjement 

Hovedkonferansen ble åpnet ved leder for programkomiteen, psykologspesialist Fredrik A. Walby og generalsekretær Tove Gundersen (Rådet for psykisk helse). Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (HoD) fortalte fra arbeidet med den nye handlingsplanen. Vi fikk også høre innlegg ved erfaringskonsulentene Liv Fevang, Oddmund Holgersen og Marianne Hansen. 

Bildet kan inneholde: projeksjonsskjerm, presentasjon, begivenhet, offentlig taler, akademisk konferanse.
Erfaringskonsulentene Liv Fevang, Oddmund Holgersen og Marianne Hansen i samtale med Gudrun Austad. Foto: Hanne Holmesland.

Stort engasjement for selvmordsforskning og forebygging 

Professor Jo Robinson holdt innlegget "Youth suicide prevention across settings", basert på erfaringer fra Orygen, Australia. Tema var hvordan utarbeide effektive forebyggingstiltak - i dialog med unge. Robinson snakket om betydningen av å se på hva som faktisk virker og at teknologi kan være del av løsningen. Hun presenterte også erfaringer fra chatsafe-prosjektet i en parallell.  

Bildet kan inneholde: projeksjonsskjerm, presentasjon, projektor tilbehør, seminar, vis enhet.
Jo Robinson holdt plenaren Youth suicide prevention across settings og en parallell om #chatsafe project. Foto: Anine T. Kildahl

 

Professor Barbara Stanley fra Columbia presenterte implementering av nullvisjon i New York og holdt plenar om sikkerhetsplaner.  

Bildet kan inneholde: projeksjonsskjerm, vis enhet, projektor tilbehør, presentasjon, teknologi.
Professor Barbara Stanley fra Columbia presenterte implementering av nullvisjon New York og holdt plenar om sikkerhetsplaner.  Foto: Anine T. KIldahl

«Det er mennesker dette handler om!» 

På et fyldig og bredt program stod også flere paneldebatter, blant andre "Hvordan kan vi forebygge selvmord i psykisk helsevern?"

Bildet kan inneholde: scene, begivenhet, konvensjon, auditorium, opptreden.
Paneldebatt: Hvordan forebygge selvmord i psykisk helsevern? F.v.: Sybille Greiner (LEVE Rogaland), Rune Helland (fagsjef i Mental Helse),  Kristin Jørstad Fredriksen (SUS),  Fredrik Walby (NSSF), Karin Gravbrøt (Helsedirektoratet), Martin Veland (LOvisenberg Diakonale sykehus), Arne Vaaler (NTNU og Universitetssykehuset i Trondheim), Lars Mehlum (NSSF) og Vigdis Fredheim (SUS). Foto: Anine T. Kildahl

Vi fikk også en engasjert debatt om nullvisjonen. - Er en nullvisjon det vi trenger for mer politisk handling og økte ressurser til selvmordforebygging? - Har vi råd til å la være?

Se flere innlegg, abstractbok og program fra konferansen her

 

10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging ble arrangert av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging/UiO, Velg å leve v/Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp).

Emneord: selvmord, selvmordsforebygging, selvskading, Psykisk helse, psykiatri
Publisert 13. mai 2019 10:27 - Sist endret 4. sep. 2020 12:12