Første dag på sommerskolen

I dag starter sommerskole i Sveits om behandlingsforskning for unge forskere fra hele Europa! Målet er å styrke psykoterapiforskning på behandling for personer med personlighetsforstyrrelser. Initiativtaker, professor og psykiater Lars Mehlum, håper dette vil føre til mer behandlingsforskning av denne typen i Europa.

Mehlum er tidligere president i European Society for the Study of Personality Disorders, og sammen med professor Babette Renneberg (Freie Universität, Berlin) og professor Ueli Kramer (Lausanne Universitet) gjennomfører de en ukes opplæring av unge forskere fra hele Europa i hvordan bygge opp psykoterapiforskning i forhold til personer med personlighetsforstyrrelser. Undervisningen er fokusert på temaer som forskningsdesign, valg av metoder, studier av endringsmekanismer under behandling, terapeutisk relasjon, familier og tilknytning samt nevrovitenskap. - Det er en talentfull gruppe av forskere og en glede å samarbeide, sier Mehlum. - Vi håper at dette tiltaket vil gjentas og at det vil føre til en økning i omfanget av denne typen hardt tiltrengt behandlingsforskning i Europe.

Les mer om First ESSPDs summerschool: Current approaches to research on psychotherapy for personality disorders.

Sommerskolen spiller en viktig rolle i en større strategi for bygging av kompetanse i personlighetspsykiatrisk forskning i Europa. Mer om satsingen

Lars Mehlum vil også holde en forelesning ved Lausanne Universitet: "Prevention and treatment of suicidal behaviours".

Publisert 19. aug. 2019 11:09 - Sist endret 23. aug. 2019 13:12