Jeg valgte livet – å snakke om selvmordstanker

«Taushet er ikke gull» ble det store budskapet fra Litteraturhuset 5. september.

Henter forslag fra Google

Menn, følelser, språk og fellesskap var tema for arrangementet på Litteraturhuset 5. september.

«Jeg valgte livet» er en av markeringene av Verdensdagen for selvmordsforebygging. Arrangører var LEVE, unge LEVE, Røde Kors og Røde Kors ungdom, med støtte av NSSF.  Arrangementet vekket stort engasjement; på Litteraturhuset var det en fullsatt Wergelandsal, flere fulgte med på videoverføring i Amalie Skram-salen. Rundt hundre seere fikk med seg arrangementet gjennom livestream via YouTube.

Å snakke om selvmordstanker

 «Jeg valgte livet» er LEVEs nye prosjekt. Det består av ti filmsnutter om mennesker som tidligere har hatt selvmordstanker, men som av ulike årsaker valgte livet. Tre av disse filmsnuttene ble lansert under arrangementet på Litteraturhuset. Psykolog Peder Kjøs og fagrådgiver i Røde Kors, Anders Kjus Skisland, kommenterte og drøftet filmene underveis. 

Skisland jobber i hjelpetelefonen «Kors på halsen». Han kunne fortelle at de hadde omkring 900 samtaler relatert til selvmord i fjor. Med årets tall ligger det an til en økning på 15 % i slike samtaler sammenliknet med fjoråret.

Psykolog Peder Kjøs og fagrådgiver i Norges Røde Kors, Anders Kjus Skisland, i samtale om filmer fra LEVEs nye prosjekt.


Filmsnuttene ga et bilde av hvor betydningsfullt det kan være å ha noen å støtte seg på; enten en person, et fellesskap eller en hjelpetjeneste. Hovedbudskapet fra de sterke historiene var understrekingen av at det er viktig å snakke om selvmordstanker - det kan redde liv.

Menn og følelser

Arrangementet hadde et spesielt fokus på menn, følelser og selvmord. Psykiater Dag Furuhomen holdt et kåseri om menn og følelser, og utfordret noen av mytene om menns manglende følelsesliv.

Temaet ble diskutert videre under sofapraten mellom Robert Mood (president i Røde Kors), Truls Bjaaland (Mental Helse), Dag Furuhomen og Tove Langsveen, ledet av Jon Schultz (LEVE). Noen av forskjellene mellom menn og kvinners måter å uttrykke følelser på ble diskutert, og Bjaaland påpekte at noen menn kan verdsette nærvær og fellesskap med andre like høyt som å prate om følelser. Schultz kunne fortelle om at de vanligvis har en stor kvinnedominans i sorggrupper, og at menn ofte deltar i mindre grad her. Han erfarer derimot at menn ikke har problemer med å åpne seg når det arrangeres separate mannegrupper.

 

Paneldeltakerne ble utfordret til å komme med forslag til hva vi som samfunn og medmennesker kan gjøre for å redusere selvmord i Norge. Furuholmen trakk særlig frem «helsebrødre» og mannlige lærere, og hvordan de kan være viktige kontaktpersoner for unge gutter. Paneldeltakerne var samstemte om viktigheten av å se folk man har rundt seg og å engasjere seg i andre mennesker.

Olafprisen 2019

Programmet avsluttet med et av kveldens store høydepunkter; utdeling av Olafprisen 2019. Prisen deles ut årlig til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom. I år var det hele tre personer som mottok prisen sammen; Else Kåss Furuseth, Kristian Furuseth og Ramona Kåss Furuseth. Fagkomitéens begrunnelse trakk frem at de tre har vært pionerer innen arbeidet med folkeopplysning og anti-stigmaarbeid når det gjelder selvmordsproblematikk og psykiske lidelser.

Else Kåss Furuseth, Kristian Furuseth og Cecilie Ramona Kåss Furuseth mottok Olafprisen under kveldens arrangement «Jeg valgte livet».Her avbildet med generalsekretær i LEVE, Terese Grøm. Foto: Marthe Sunde. 

Opptak fra arrangementet er tilgjengelig fra Røde Kors Ungdoms YouTube-kanal her: https://www.youtube.com/watch?v=1N2Dl2AOJvY

 

Les mer om arrangementer knyttet til markering av Verdensdagen her: https://leve.no/verdensdagen/

Av Marthe Sunde
Publisert 9. sep. 2019 14:15 - Sist endret 17. sep. 2019 11:59