Ledig stilling som prosjektmedarbeider

Det er ledig opp til 16 måneders vikariat (100 %) som rådgiver (SKO 1434) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Institutt for klinisk medisin. Se utlysningen og søk her 

Søknadsfrist 16. januar 2020

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

En av våre medarbeidere knyttet opp mot Kartleggingssystemet skal ut i svangerskapspermisjon. Vi søker derfor en dyktig og selvstendig medarbeider for snarlig tiltredelse.

NSSF er et forskningssenter under klinikk for psykisk helse og avhengighet med ca 20 ansatte.

NSSF driver på oppdrag av Helsedirektoratet et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Prosjektet er implementert og har en etablert struktur for datainnsamling og en omfattende database. For mer informasjon om kartleggingssystemet se:  https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/kartleggingssystemet/ 

Arbeidsoppgaver

  • Bistå i datainnsamling fra helseforetak og nasjonale helseregistre  
  • Bistå i arbeidet med utarbeidelse av årlige rapporter og andre publikasjoner  
  • Bistå med kunnskapsinnhenting og annen forskningsstøtte relevant for fagfeltet 
  • Ivareta andre løpende oppgaver knyttet til prosjektet  
Publisert 20. des. 2019 16:42 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09