Ny veileder fra WHO om forebygging i film-, TV- og teaterproduksjon

En ny veileder fra Verdens Helseorganisasjon ble publisert 10. oktober og er en ressurs for folk som arbeider med film, TV og underholdning. Her finner du veilederen: Preventing Suicide - A resource for filmmakers and others working on stace and screen  

Bildet kan inneholde: produkt, font, tre, materiell eiendom, fottøy.

Veilederen inneholder huskelister for hvordan man kan jobbe forebyggende i utviklingen av film og annet materiale for skjerm og scene. Flere myter blir også presentert og faktasjekkes. En litteraturgjennomgang blir presentert med referanseliste for videre lesning.

Forebygging kan foregå på flere nivåer - politisk, gjennom lovgivning, helsepersonell, lærere, frivillige organisasjoner, media - og i familien, på skoler og arbeidsplasser. Denne veilederen er del av en rekke ressurser rettet mot spesifikke grupper som i sitt virke har potensiale for selvmordsforebygging.

Preventing Suicide - A resource for filmmakers and others working on stace and screen er ment for filmskapere, produsenter og regissører som lager TV-produksjoner, dokumentarer, film og teater. En fransk og spansk versjon av ressursen vil bli tilgjengelig fra WHO i løpet av de kommende ukene.

Veilederen er utgitt av WHO i samarbeid med Alexandra Fleischmann, Dan Reidenberg, Thomas Niederkrotenthaler, Jane Pirkis og IASP.

Publisert 14. okt. 2019 14:13 - Sist endret 14. okt. 2019 14:16