Oppdatert behandling for ungdommer

I løpet av de senere år har det skjedd store fremskritt i kunnskapen om forebygging og behandling av suicidal og selvskadende atferd hos ungdommer. I en ny artikkel av Asarnow og Mehlum i Journal of Child Psychology and Psychiatry integreres nye forskningsfunn på flere nivåer i behandlingsforløpet; kartlegging og risikovurdering, behandling og forebyggende arbeid og strategier på samfunnsnivå.   

Forfatterne trekker fram fellestrekk ved behandlinger og forebyggende intervensjoner som gir størst effekter. Dette ser ut til å være de som aktivt adresserer ungdoms psykososiale behov, og samtidig forsterker betrodde voksnes evne til å beskytte og støtte ungdommene, samt å styrke beskyttende prosesser i miljøet. 

Joan Rosenbaum Asarnow og Lars Mehlum:  Practitioner Review: Treatment for suicidal and self-harming adolescents – advances in suicide prevention care . The Journal of Child Psychology and Psychiatry: 

https://doi.org/10.1111/jcpp.13130 

Av Marthe Sunde
Publisert 20. sep. 2019 10:56 - Sist endret 3. okt. 2019 10:45