Seminar 27. januar: Ny rapport om selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lanserer rapporten om «Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 – 2017 – en nasjonal registerstudie». 

Påmelding på denne lenken: https://nettskjema.no/a/134545

Seminaret er gratis.

Bildet kan inneholde: tekst, eiendom, tilpasning, brosjyre.

Hovedfunn fra rapporten vil bli presentert sammen med kommentarer fra inviterte bidragsytere. Seminaret avsluttes med en paneldiskusjon der det vil bli mulighet til å komme med spørsmål og kommentarer.

Det vil bli enkel servering.

Brukere, pårørende, fagpersoner og alle andre interesserte er velkomne.

Mer informasjon om arrangementet på facebook

 

Publisert 29. jan. 2020 11:35 - Sist endret 4. juni 2020 12:07