Verdensdagen for psykisk helse - bli med du også! 

Alle har en psykisk helse! Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte. Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober, og målet er et rausere samfunn hvor nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø er inkluderende - hvor vi ser hverandre og gir tid. Bli med du også, se hvordan du kan delta som turvenn eller markere dagen: www.verdensdagen.no

#gitid #verdensdagen

#GITID

Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på. Mange opplever at de har for lite av den. I en tid der vi får input fra mange hold, er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre.

Bedre folkehelse

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse.

I Norge har organisasjonen Mental Helse koordinert arbeidet med Verdensdagen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Verdensdagen er en del av myndighetenes satsing på folkehelseopplysning og har derfor mest fokus på hva som gir god livskvalitet.

Markeringene skjer lokalt rundt omkring i Norge. Stadig flere deltar på markeringene, og i 2018 ble det satt ny rekord med over 1500 markeringer. Skoler, studenter, ulike typer organisasjoner og bedrifter står bak de fleste arrangementene, og i år er det forventet enda flere markeringer.

Publisert 3. okt. 2019 10:35 - Sist endret 3. okt. 2019 11:05