Nye artikler om selvmordsatferd blant innvandrere og flyktninger

En ny artikkel fra vårt samarbeid med Karolinska Institutet om selvmordsatferd blant innvandrere og flyktninger er nå publisert i Journal of Affective Disorders. Studien undersøker risiko for selvmord og selvmordsforsøk blant dem som har gjort et tidligere selvmordsforsøk og er skrevet av Thomas Niederkrotenthaler, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Lars Mehlum, Ping Qin og Emma Björkenstam.

Bildet kan inneholde: snø.

Les artikkelen i Journal of Affective Disorders: Previous suicide attempt and subsequent risk of re-attempt and suicide: Are there differences in immigrant subgroups compared to Swedish-born individuals

Les også artikkelen om suicidal atferd blant flyktninger av Ridwanul Amin, Magnus Helgesson, Bo Runeson, Petter Tinghög, Lars Mehlum, Ping Qin, Emily A. Holmes og Ellenor Mittendorfer-Rutz: Suicide attempt and suicide in refugees  in Sweden - a nationwide population-based cohort study, publisert i Psychological Medicine.

I dette forskningsprosjektet finansiert av det svenske Vetenskapsrådet samarbeider forskere ved NSSF med forskere ved Karolinska Institutet om å utføre en registerbasert studie av risiko for selvmord blant flyktninger og asylsøkere i Sverige og Norge i forhold til kjennetegn som kjønn, alder, sivilstatus, utdannelse, inntekt, yrkesaktivitet, landbakgrunn, bosted osv. Man vil også undersøke hvordan kontakt med helsetjenester og behandlingstilbud påvirker risikoen i disse populasjonene. Studien forventes å gi et viktig kunnskapsgrunnlag for tiltak for å forebygge selvmord og selvmordsforsøk blant flyktninger og asylsøkere.

Publisert 10. feb. 2020 10:42 - Sist endret 23. mars 2020 12:35