Alle landets helseforetak registrerer nå data om selvmord

- Vi har lagt vekt på at registreringen skal være enkel og lite arbeidskrevende og er glade for det gode samarbeidet vi har fått til om registrering av data, sier Fredrik Walby, prosjektleder for kartleggingssystemet.

Bildet kan inneholde: forretningsperson, tilpasning.

Avdelingsdirektør for psykisk helsevern Cecilie Skule, prosjektleder Fredrik Walby og viseadministrerende direktør Jan Frich satte selvmordsforebygging på dagsorden i det regionale fagdirektørmøtet i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Dataene fra Kartleggingssystemet gir kunnskap om selvmord som skjer i forbindelse med behandling eller i tiden etter; når selvmord skjer, kjønn, alder, diagnose og tidligere selvmordsforsøk.

- Kunnskap gjør det lettere å sette inn de riktige tiltakene, sier Walby i et intervju med Helse Sør-Øst.

Det nasjonale kartleggingssystemet ble etablert etter oppdrag fra Helsedirektoratet i 2018 ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo. Prosjektet innhenter informasjon knyttet til selvmord som skjer under behandling eller innen 12 måneder etter behandling. Informasjonen innhentes både gjennom Nasjonalt pasientregister (NPR) og ved at klinikere fyller ut et skjemaet digitalt.

Publisert 11. sep. 2020 10:39 - Sist endret 2. mars 2022 09:19