Ny studie av risikofaktorer for selvmordsforsøk skal utvikle verktøy for selvmordsrisikovurdering

Ved hjelp av et stort klinisk datamateriale fra Catalonia i Spania studerer man risikofaktorer for selvmordsforsøk og søker å utvikle empirisk validerte verktøy som kan bistå klinikere i deres arbeid med å vurdere selvmordsfare. I tillegg til å bruke rikholdige datakilder bruker man avanserte statistiske metoder, blant annet maskinlæring.

Bildet kan inneholde: fotografi, svart, hvit, mennesker, monochrome.

Den nylig publiserte artikkelen «Catalonia Suicide Risk Code Epidemiology (CSRC-Epi) study: protocol for a population-representative nested case–control study of suicide attempts in Catalonia, Spain» er protokollen for en omfattende epidemiologisk studie som gjennomføres av en internasjonal forskergruppe, med bidrag blant annet fra forskere (Lars Mehlum og Ping Qin) ved NSSF.


Mortier P, Vilagut G, Puértolas Gracia B, De Inés Trujillo A, Alayo Bueno I, Ballester Coma L, Blasco Cubedo MJ, Cardoner N, Colls C, Elices M, Garcia-Altes A, Gené Badia M, Gómez Sánchez J, Martín Sánchez M, Morros R, Prat Pubill B, Qin P, Mehlum L, Kessler RC, Palao D, Pérez Sola V, Alonso J; CODIRISC Epidemiology Study Group:

Catalonia Suicide Risk Code Epidemiology (CSRC-Epi) study: protocol for a population-representative nested case-control study of suicide attempts in Catalonia, Spain. MJ Open. 2020 Jul 12;10(7):e037365.  doi: 10.1136/bmjopen-2020-037365.

Publisert 20. juli 2020 16:58 - Sist endret 20. juli 2020 22:29