Lansering av #chatsafe i Norge: Guide for trygg kommunikasjon om selvmord blant ungdom på nett

Velkommen til lansering av de norske veilederne Chatsafe! Bli med på webinar: 29.05.2020 kl. 10! Helseminister Bent Høie åpner. Innlegg ved professor Jo Robinson/Orygen, Psyktærlig og Fredrik Walby. 

#Chatsafe har vært i bruk i Australia et par år allerede, og nå har skaperne bak veilederne, Orygen, oversatt veilederne til en rekke andre språk - deriblant norsk! Mer om prosjektet fra Orygen.

Mange land, inkludert Australia, har utviklet retningslinjer for sikker rapportering av selvmord. Disse retningslinjene er rettet mot fagfolk innen media, og har i stor grad vært fokusert på tradisjonelle former for nyhetsmedier og trykte medier, snarere enn internett og sosiale medier.

Unge mennesker bruker imidlertid i økende grad ulike sosiale medieplattformer for å diskutere selvmord på flere måter. Det er derfor mindre sannsynlig at strategier fokusert på involvering av fagpersoner og på tradisjonelle former for media er nyttige for unge mennesker.

Til dags dato mangler det bevis på sikker og nyttig kommunikasjon om selvmord mellom jevnaldrende på nettet, og det er lite veiledning tilgjengelig for å hjelpe unge mennesker med å diskutere selvmord på nettet. Målet med Orygens prosjekt var å utvikle et sett med bevisførte retningslinjer som kan hjelpe unge mennesker med å kommunisere trygt om selvmord på nettet.

Lansering av den norske versjonen arrangeres av av Psyktærlig i samarbeid med NSSF.

Publisert 20. mai 2020 10:26 - Sist endret 20. mai 2020 17:54