Villet egenskade i Norsk pasientregister

Villet egenskade er et viktig helseproblem, men det er utfordrende å få en landsdekkende oversikt over hendelsene. Ved bruk av data fra Norsk pasientregister (NPR) og tilhørende kodingssystem har professor Ping Qin og professor Lars Mehlum utviklet en datadrevet diagnosealgoritme.

Bildet kan inneholde: landbil, kjøretøy, bil, motorkjøretøy, gul.

Foto: Colourbox

Ved bruk av data fra Norsk pasientregister og tilhørende kodingssystem utviklet denne studien en datadrevet diagnosealgoritme og identifiserte totalt 38 433 hendelser som mulige hendelser av villet egenskade for perioden 2008-2013. Disse hendelsene svarer til ca. 6400 hendelser av villet egenskade fra 5100 personer hvert år og tilsvarer en årlig kumulativ forekomst på 121,0 per 100 000 innbyggere over 10 år i Norge.

De innsiktsfulle detaljene om databehandling i studien bringer lys over hvordan villet egenskade registreres i NPR-databasen og hvordan mulige hendelser kan identifiseres med omhu.

Det utviklede diagnosesystemet, om enn det trengs ytterligere validering, gir grunnlag for å starte bruken av denne omfattende og rike datakilden i Norsk pasientregister for å søke etter epidemiologisk og klinisk innsikt i medisinsk behandlede tilfeller av villet egenskade.

Les artikkelen Deliberate self-harm: Case identification and incidence estimate upon data from national patient registry

PLOS ONE 27. april doi.org/10.1371/journal.pone.023188

Mer om studien

Publisert 12. mai 2020 10:35 - Sist endret 12. mai 2020 10:35