Dramatisk økning i villet egenskade

For første gang er det gjort en landsdekkende studie som undersøker endring i villet egenskade hos skoleungdom over tid. Studien brukte to nasjonale utvalg av skoleungdom, ett fra 2002 på 5842 personer, og ett fra 2017/-18 på 29 063 personer. Disse dataene er gjort tilgjengelige gjennom NSD og NOVA.

Bildet kan inneholde: mørke, photography, menneskelig, blond.

Andelen ungdom som oppgir å ha skadet seg selv med vilje har økt fra 4.1 % til 16.2 % i perioden 2002 til 2018. Selvrapporterte depressive symptomer økte også i perioden, men dette kunne bare delvis forklare økningen. Endring i flere andre risikofaktorer er også studert, uten å kunne forklare hvorfor antallet ungdom som skader seg har økt så voldsomt.

Fremtidige studier bør se videre på andre mulige årsaker til den dramatiske økningen i antall unge mennesker som oppgir å ha skadet seg selv med vilje. Les artikkelen

Implikasjoner

Villet egenskade er forbundet med betydelig økt risiko for senere selvmord og funnene viser at utviklingen i selvmordsrater hos ungdom bør overvåkes nøye. Samtidig vet vi at survey data, som den foreliggende studien er basert på, også inkluderer atferd som ikke er farlig eller behandlingstrengende. Vi trenger derfor å bli bedre på å skille ulike typer villet egenskadeatferd for bedre å kunne tilby effektiv hjelp til de som trenger det.


Change in prevalence of self-harm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents

Anita J Tørmoen, Martin Myhre, Fredrik A Walby, Berit Grøholt, Ingeborg Rossow

European Journal of Public Health, ckaa042, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa042

Published: 05 March 2020

Publisert 9. mars 2020 11:03 - Sist endret 23. mars 2020 12:30