Ny artikkel om eutanasi og assistert selvmord hos pasienter med personlighetsforstyrrelser

Eutanasi og assistert selvmord (EAS) er blitt legalisert i et økende antall land. Opprinnelig siktet lovgiverne mot at personer med uhelbredelig sykdom og uutholdelige plager skulle få en mulighet til selv å aktivt avslutte livet ved bistand fra andre.

Men etter hvert har indikasjonene for EAS blitt utvidet til å gjelde stadig flere grupper, blant annet personer med psykiske lidelser slik som personlighetsforstyrrelser.

Bildet kan inneholde: hvit, petal, hageroser, rosa, blomst.

Artikkelen «Euthanasia and assisted suicide in patients with personality disorders: a review of current practice and challenges» gir en oversikt over utviklingen på dette feltet, og diskuterer de store utfordringene for forebygging av selvmord som følger i kjølvannet.

 


Mer aktuell forskning fra NSSF

Publisert 3. aug. 2020 12:25 - Sist endret 10. sep. 2020 22:40