Migrantbefolkningens psykiske helse og behov for behandling i tilknytning til suicidal atferd

Med økende migrasjon følger behov for kunnskap om migrantbefolkningens psykiske helse og behov for behandling i tilknytning til suicidal atferd. I denne studien sammenliknet man bruk av spesialisthelsetjenester hos flyktninger hos majoritetsbefolkningen 3 år før og etter et selvmordsforsøk og fant at flyktninger hadde lavere bruk av både psykiatriske og somatiske helsetjenester.

Studien belyser ikke mulige årsaker til denne forskjellen, men foreslår at det å styrke helsepersonellets kompetanse i å kommunisere på en kultursensitiv måte med flyktninger og migranter kan senke tersklene for tilgang til spesialisthelsetjenester for denne gruppen. Tiltak som kan øke flyktningers og migranters evne til å kommunisere om psykisk helse vil muligens også ha liknende gunstige virkninger.

Les artkkelen fra vårt samarbeid med Karolinska Institutet: "Healthcare use before and after suicide attempt in refugees and Swedish‑born individuals" av Amin, Rahman, Tinghög, Helgesson, Runeson, Björkenstam, Qin, Mehlum, Holmes og Mittendorfer-Rutz.

Artikkelen ble nylig publisert i Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology https://doi.org/10.1007/s00127-020-01902-z

Publisert 20. juni 2020 17:52 - Sist endret 20. juni 2020 18:02