Bli stipendiat ved NSSF

Det er ledig stilling som stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin. Søknadsfrist: 10. januar 

Stillingen er en vitenskapelig rekrutteringsstilling beregnet på personer som ønsker å avlegge doktorgrad og kvalifisere til videre vitenskapelig arbeid, og stillingen er knyttet til prosjektet «Dialectical Behaviour Therapy vs Enhanced Usual Care for Suicidal and Self-harming Adolescents. Outcomes in Adult Life 10 years posttreatment», ledet av professor dr med Lars Mehlum. Se utlysningen og søk her

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hode, panne, tekst.

Stillingen skal besettes for 3 år uten undervisningsplikt og er finansiert av NSSF. Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Dialectical Behaviour Therapy vs Enhanced Usual Care for Suicidal and Self-harming Adolescents. Outcomes in Adult Life 10 years posttreatment». Denne studien er en langtidsoppfølging av en randomisert kontrollert studie (RCT) der selvskadende og suicidale ungdommer i alderen 12-18 år mottok dialektisk atferdsterapi (DBT) eller standard BUP-behandling. Dette var den første studien som viste at DBT for ungdommer effektivt reduserer suicidal og selvskadende atferd. De opprinnelige ungdommene er nå blitt unge voksne og skal nå følges opp 10 år etter avsluttet behandling.

Undersøkelsen vil medføre personlig intervju med hver deltaker samt innsamling av tilleggsdata. Stipendiaten vil ha forskningsoppgaver som innebærer datainnsamling (intervjuer), resultatanalyse og publisering og vil utføre sitt arbeide i tett samarbeid med prosjektleder og andre deltakere i prosjektet. Stipendiaten må også delta i senterets løpende forskningsmøteserie.


NSSF er Norges ledende fagmiljø på selvmordsforskning med ca. 30 ansatte og aktive forskere og stipendiater. Senteret har også nasjonale forebyggings- og formidlingsoppgaver og driver utstrakt undervisningsvirksomhet i forhold til profesjonsstudiet i medisin, terapeututdanninger i dialektisk atferdsterapi og komplisert sorgterapi samt kliniske kurs og konferanser.

Publisert 28. des. 2020 15:59 - Sist endret 28. des. 2020 15:59