Mekanismer for endring i DBT-behandling

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en kunnskapsbasert metode for behandling av personer som har store vansker med å regulere følelser og som ofte har problemer på mange områder i livet, blant annet med gjentatt suicidal og selvskadende atferd.

Artikkelen "Mechanisms of Change in Dialectical Behaviour Therapy for People with Borderline Personality Disorder" av professor Lars Mehlum er nå publisert i Current Opinion in Psychology. 

Artikkelen gir en oversikt over hva forskning sier om hvorfor DBT virker og hvilke elementer i DBT som sannsynligvis er mest avgjørende for virkningen. 

Bildet kan inneholde: svart, hvit, himmel, mørke, svart og hvit.

Artikkelen "Mechanisms of Change in Dialectical Behaviour Therapy for People with Borderline Personality Disorder" av Lars Mehlum gir en oversikt over hva forskning sier om hvorfor DBT virker og hvilke mekanismer i DBT-behandling som er mest avgjørende for endring.   

Les mer om Dialektisk atferdsterapi på www.dbt.no

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, logo, merke, linje.

 

Emneord: DBT, dialektisk atferdsterapi, behandling, selvskading
Publisert 24. sep. 2020 11:22 - Sist endret 25. sep. 2020 11:39