Ny studie om gjennomføring av utdanning for etterlatte

Barn og ungdom som mister en forelder til selvmord, ulykker og andre ytre dødsårsaker har lavere sannsynlighet for å fullføre alle utdanningsnivåer, fra barne- og ungdomsskole til universitetsnivå. Dette gjelder for både sønner og døtre, uavhengig av om det var mor eller far som døde og for alle ytre dødsårsaker.

En ny artikkel i Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology fra Lisa Burrell, Lars Mehlum & Ping Qin er den første studien til å fastslå denne sammenhengen for alle utdanningsnivåer. Les artikkelen

Oppfølging av etterlatte bør ha en helhetlig tilnærming med fokus på psykiske, relasjonelle og sosioøkonomiske utfordringer.  

Ny artikkel fra Burrell, L.V., Mehlum, L., Qin, P. (2020): Educational attainment in offspring bereaved by sudden parental death from external causes: A national cohort study from birth and throughout adulthood. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Publisert 6. mars 2020 10:48 - Sist endret 23. mars 2020 12:32