Repeterende villet egenskade - ny metastudie

Mennesker som skader seg selv, gjør det ofte flere ganger. Denne metastudien sammenstiller resultater fra 76 ulike studier av villet egenskade over tid. Vi kommer da fram til følgende tall: 15,01 prosent av de som har skadet seg selv, har gjort det på nytt et halvt år etter. 17,03 prosent har gjort det på nytt etter ett år, 20,82 prosent etter to år og 24,2 prosent etter tre år. Disse tallene reflekterer villet egenskade med ikke-dødelig utfall.

Bildet kan inneholde: photography, mørke.

For villet egenskade med dødelig utfall, altså selvmord, er tallene slik: 0,77 prosent har tatt livet sitt etter et halvt år, 1,34 prosent etter ett år, 1,49 prosent etter to år og 2,46 prosent etter tre år.

Studien tyder på betydelige forskjeller mellom kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Forekomsten av ikke-dødelig repetisjon er høyere hos middelaldrende voksne og i studier fra Europa. Forekomsten av dødelig repetisjon er høyere hos menn, eldre og i studier fra Asia. Funnene tyder på at det er svært viktig at mennesker som har skadet seg selv, får umiddelbar oppfølging av helsevesenet. Les artikkelen av Liu, Lunde, Jia og Qin:

The short-term rate of non-fatal and fatal repetition of deliberate self-harm: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies

Journal of Affective Disorders, Vol 273, 1 August 2020, Pages 597-603

Publisert 17. juni 2020 10:41 - Sist endret 19. juni 2020 11:20