Savner strategi for behandling av alvorlig selvskading

Omfanget av selvskading er firedoblet siden 2002. I en nylig publisert artikkel i psykologitidsskriftet kan man lese at fagmiljøene etterspør en overordnet strategi og retningslinjer for behandling av pasienter med alvorlig selvskadingsproblematikk. 

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, fotografi, svart.

Styrket behandlingstilbud, men for liten tilgjengelighet

Førsteamanuensis og leder for DBT-utdanningsprogrammet ved NSSF, Anita Johanna Tørmoen, uttaler i et intervju med Tidsskrift for Norsk Psykologforening: - For noen blir selvskadingen så alvorlig at de trenger spesialisert hjelp. For disse pasientene er behandlingstilbudet blitt bedre de siste ti årene.

Tørmoen mener imidlertid at tilgjengeligheten til de spesialiserte tilbudene er for liten. Hun sier det blant annet skyldes stor søknad til de ulike behandlingsprogrammene, og at mange klinikere jobber i små stillinger med problematikken.

DBT er en utbredt tilnærming i behandling ved selvskading, både nasjonalt og internasjonalt, det er også den metoden som det er forsket mest på. I Norge har NSSF siden 2006 utdannet 400 DBT-terapeuter i 40 spesialiserte team i Norge. Det finnes aktive DBT-team over store deler av landet.

Les hele artikkelen fra psykologitidsskriftet

 

Forskningsartikler om DBT:

Se fullstendig oversikt på www.dbt.no.

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, grafikk, merke.

Publisert 8. juni 2020 15:04 - Sist endret 8. juni 2020 15:04