Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv.

Det er ikke så viktig hvordan du spør. Det viktigste er at du gjør det.

Det er tungt å leve under en pandemi, Helse Vest gjennomfører nå en ny runde av kampanjen for å forebygge selvmord. Se kampanjefilm

Bildet kan inneholde: leppe, kinn, hud, hake, panne.

– Kampanjen har eit ganske enkelt, og likevel vanskeleg mål: At fleire skal våge å fortelje at dei har sjølvmordstankar og at menneska rundt dei skal våge å spørje, seier seniorrådgivar i Helse Vest RHF, Carina Paulsen Mæland. Ho leier den regionale arbeidsgruppa i Helse Vest som har utarbeidd kampanjen.

Les hele saken på helse-vest.no


Kampanjen er planlagd i tett samarbeid med helseføretaka i regionen, regionalt brukarutval, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging region Vest (RVTS Vest) og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Publisert 2. des. 2020 11:58 - Sist endret 21. des. 2020 01:59